Mark M. kon ongestoord zijn gang gaan
NOS Nieuws

Politiemol kon vier jaar zijn gang gaan

De Nationale Politie erkent dat politiemol Mark M. uit Weert ten onrechte toegang had tot allerlei politiesystemen. Die situatie heeft ruim vier jaar geduurd. Korpschef Gerard Bouman spreekt in een verklaring van "een dure, maar uiterst leerzame les".

Mark M. begon in 2009 als zij-instromer bij de Politieacademie. Uit een eerste betrouwbaarheidsonderzoek kwamen geen bezwaren naar voren, dus hij kon bij de politie aan de slag. In 2010 kreeg hij een vertrouwensfunctie bij de Nationale Recherche, waarvoor een AIVD-screening nodig is. Het duurde negen maanden voordat de screening kon beginnen, omdat M. toen pas de benodigde formulieren had ingevuld.

Blueview

Terwijl de screening nog liep, kreeg M. in augustus 2011 toegang tot het Blueview-systeem van de recherche, dat onder meer informatie van strafrechtelijke onderzoeken bevat. Dit had volgens Bouman nooit mogen gebeuren.

Anderhalve maand later bleek dat de AIVD de vereiste Verklaring van Geen Bezwaar weigerde. Daarom werd M. in oktober 2011 overgeplaatst naar een minder gevoelige afdeling, de Verkeerspolitie, maar de leidinggevenden verzuimden zijn autorisatie voor Blueview in te trekken.

Daardoor kon M. nog steeds bij gevoelige recherche-informatie, die hij doorspeelde naar criminelen. Hoe vaak hij dat deed, wordt nog onderzocht, maar volgens de korpsleiding "lijkt de hoeveelheid verkregen informatie groot te zijn".

Vier jaar lang kon M. zijn gang gaan, totdat hij in september 2015 tegen de lamp liep. Hij werd opgepakt omdat een autohandelaar over informatie bleek te beschikken die van een politiemol afkomstig moest zijn.

Dreun

Korpschef Bouman noemt de gang van zaken een dreun voor alle politiemensen. "Deze persoon is ronduit een smet op ons blazoen. Integriteit is een absolute voorwaarde om politiewerk te kunnen en mogen verrichten. Dat dit kon gebeuren door missers van politiemensen trek ik mij bijzonder aan."

De Nationale Politie gaat daarom toezien op strikte naleving van de regel dat medewerkers pas in een nieuwe baan mogen beginnen als zij door de bijbehorende screening zijn gekomen. Personeelstekorten, de hoge werkdruk en de lange screeningsprocedure mogen geen reden zijn om daarvan af te wijken. Bovendien wordt van iedereen die nu in vertrouwensfuncties werkt, gecontroleerd of zij wel door de AIVD-screening zijn gekomen.

Rotste appel

"Rotte appels komen in elke organisatie voor, de politie helaas niet uitgezonderd", zegt Bouman. "De rotste appel sinds tijden hebben wij nu gepakt. Ik houd vertrouwen in ons zelfreinigend vermogen, maar deze zaak wrijft ons wel stevig onder de neus dat wij nog veel doortastender moeten ingrijpen."

Deel artikel:

Advertentie via Ster.nl