NOS Nieuws

China schaft eenkindpolitiek af

"Het is maar de vraag of de geboortegolf er komt"

De Chinese communistische partij heeft de eenkindpolitiek nu officieel afgeschaft. De bepaling dat stellen niet meer dan één kind mogen hebben was al aanzienlijk versoepeld in 2013, maar nu mogen alle ouderparen twee kinderen hebben.

Twee jaar geleden werd al een uitzondering gemaakt voor vaders en moeders die zelf enig kind waren. Ook waren er andere uitzonderingen op het strikte beleid. Mensen op het platteland en uit minderheidsgroeperingen mochten al meer dan één kind hebben.

De reden om nu over te gaan op een tweekinderenpolitiek is de vergrijzing van de Chinese bevolking. "China heeft dringend jonge arbeidskrachten nodig om de economie draaiende te houden", zegt correspondent Marieke de Vries. In 2030 is namelijk waarschijnlijk een kwart van de bevolking boven de 60.

Bevolkingsexplosie

De eenkindpolitiek werd in 1979 ingevoerd om een bevolkingsexplosie tegen te gaan. De overheid vreesde op termijn niet in staat te zijn de immense bevolking te voeden.

Inmiddels zijn er in China 1,36 miljard mensen. Dat zouden er zonder de eenkindpolitiek naar schatting 300 miljoen meer zijn geweest.

Mentaliteit

China hoeft niet bang te zijn voor een extreme bevolkingsgroei de komende jaren, omdat echtparen nog steeds niet meer dan twee kinderen mogen krijgen. Verder is er ook in de mentaliteit van de Chinezen iets veranderd, zegt correspondent De Vries. "De ouders van nu zijn zelf enig kind geweest, dus waarschijnlijk zijn ze dat zo gewend, dat ze één kind ook voor de vorming van een eigen gezin genoeg zullen vinden."

Het strikte beleid is altijd bekritiseerd. Steeds meer wetenschappers drongen er bij de regering op aan de eenkindpolitiek vaarwel te zeggen, die ze beschouwden als ouderwets en onverantwoord. De uitzonderingen op het beleid die in 2013 werden ingevoerd, vonden ze ontoereikend.

De beleidswijziging werd vandaag bekendgemaakt op een partijbijeenkomst over economische en financiële hervormingen in de komende vijf jaar.

Deel artikel:

Advertentie via Ster.nl