Een proefopstelling van 4x8 meter met daarin in het blauw de slimme sensoren verwerkt Vitens

Een slim waterleidingnetwerk moet ervoor zorgen dat de kwaliteit van het drinkwater beter in de gaten gehouden kan worden en dat lekken en andere problemen sneller opgespoord kunnen worden. Waterbedrijf Vitens begint vandaag met de aanleg ervan in Friesland, waar 200 sensoren in het bestaande leidingnet worden geplaatst. 

Door graafwerk komen de ondergrondse leidingen bloot te liggen, zodat de sensoren in de buizen geplaatst kunnen worden. De gegevens die ze opvangen worden geanalyseerd in het centrale waterverdelingscentrum in Zwolle. 

Kwaliteit monitoren en lek voorkomen

De bedoeling is dat een verstoring in de watervoorziening daar wordt opgepikt en aangepakt. Op die manier hoopt Vitens bijvoorbeeld het ontstaan van bruin water door geoxideerd ijzer snel te kunnen signaleren en verhelpen. Nu wordt de waterkwaliteit nog bewaakt door het nemen van proefmonsters. 

Ook een dreigend lek moet zo bijtijds te verhelpen zijn. Twee jaar geleden zat heel Leeuwarden urenlang zonder water doordat het lang duurde voordat een lek in het leidingnetwerk kon worden opgespoord.  

Van proefopstelling naar praktijkmoment

Het initiatief komt voort uit het samenwerkwerkingsverband Smart Water for Europe, waarin Europese waterbedrijven en universiteiten samenwerken om het waterleidingnetwerk voor te bereiden op de toekomst. De Europese Unie heeft het verband, waaraan ook Vitens meedoet, een subsidie van twaalf miljoen euro gegeven. 

Er is al getest met proefopstellingen. Het project in Friesland is het eerste praktijkmoment. Het project met de 200 sensoren kost 3 miljoen euro. De sensoren worden verspreid over 10.000 kilometer aan Friese waterleidingen. 

Vitens voorziet een derde van Nederland van drinkwater en beschikt over een leidingnet van 49.000 kilometer. Het is de bedoeling om na Friesland ook andere provincies van een slim netwerk te voorzien. 

STER reclame