ANP

Huisartsen maken zich zorgen dat een grote groep patiënten geen gehoor geeft aan het vervolgadvies van de huisarts. Vanochtend maakte onderzoeksinstituut Nivel bekend dat in 2012 en 2013 respectievelijk 26 en 27 procent van de patiënten een verwijzing van de huisarts niet opvolgde. Dat aantal lag in 2011 nog op 23 procent. 

"Door zorg te mijden lopen mensen onnodig lang rond met klachten, staan ze langer dan nodig langs de lijn en lopen ze het risico op complicaties", zegt bestuurder Paulus Lips van de Landelijke Huisartsen Vereniging.

Volgens de onderzoekers steeg het aantal zorgmijders in 2012 onder meer omdat patiënten opzien tegen vervolgkosten. Een bezoek aan de huisarts valt niet onder het eigen risico, een vervolg bij een specialist mogelijk wel. Meer dan de helft van de ondervraagden die adviezen negeerden, gaf aan dat het advies van de huisarts om financiële redenen niet is opgevolgd. 

Bestuurder Lips zegt dat hij dat ook in de praktijk ziet: "Bijvoorbeeld jongeren die klachten hebben die wijzen op een soa, maar vanwege de kosten van het onderzoek, dat onderzoek vervolgens niet doen." 

Kwetsbare groepen

Nivel waarschuwt dat in het onderzoek bepaalde kwetsbare groepen onvoldoende zijn vertegenwoordigd. De LHV wil dat in een nieuw onderzoek wel onderzoek wordt gedaan naar die groepen. Diverse huisartsen hebben de vereniging laten weten dat ze vaak te maken hebben met schrijnende situaties van patiënten uit achterstandswijken. 

Onder de groepen die zijn ondervraagd werd het opzien tegen (vervolg)kosten vaker genoemd in groepen met lagere inkomens. Bij inkomens tot 1200 euro werd die reden onder 29 procent van de ondervraagden gegeven. Bij inkomens tussen 2100 en 2700 euro lag dat percentage op 12. 

STER reclame