Homoseksuele mannen mogen weer bloed doneren ANP

Homoseksuele mannen mogen weer bloed geven. Minister Schippers van Volksgezondheid heeft de uitsluiting van homo's opgeheven. Voortaan mogen mannen vanaf twaalf maanden na hun laatste seksuele contact met een andere man weer bloed doneren.

Schippers zegt in een toelichting dat ze overtuigd voorstander van emancipatie en gelijke behandeling van mensen is en tegelijkertijd verantwoordelijk voor een veilige bloedvoorziening in Nederland. "Door een periode van twaalf maanden na het laatste seksuele contact aan te houden is permanente uitsluiting van de baan en is er geen aanwijzing dat de veiligheid van bloedproducten in het geding is." 

Schippers laat onderzoeken of de termijn ook korter kan worden. 

Teleurgesteld

Homobelangenorganisatie COC reageert teleurgesteld op het besluit van de minister. "Deze aanpassing heeft enige symbolische waarde, maar is nauwelijks van praktisch belang voor homo- en biseksuele mannen", zegt voorzitter Tanja Ineke. "Het nieuwe beleid blijft onnodig discriminerend. Dit voorstel biedt te weinig en komt te laat."

Dit voorjaar oordeelde het College voor de Rechten van de Mens dat het permanent uitsluiten van homoseksuele mannen een vorm van discriminatie is. Het college verwees naar onderzoeken waaruit blijkt dat uitsluiting van homoseksuele mannen niet langer noodzakelijk is voor de veiligheid van het bloed.

STER reclame