NOS Nieuws

Jamie Oliver pleit voor suikertaks, maar Cameron zegt nee

In Groot-Brittannië is een publiek debat losgebarsten over het invoeren van een belasting op suiker. Uit wetenschappelijk onderzoek blijkt dat een suikerbelasting kan helpen om het hoge aantal Britten met obesitas omlaag te krijgen. De beslissing van de Britse regering om de aanbeveling vooralsnog naast zich neer te leggen, heeft tot veel verontwaardiging geleid.

Het onderzoek werd uitgevoerd door de Britse nationale gezondheidsdienst. Het rapport geeft acht aanbevelingen om de consumptie van suiker tegen te gaan. Ruim een kwart van de Britse volwassenen is obees. Het percentage obese Britse kinderen schommelt tussen de tien en twintig procent.

Hetzelfde rapport geeft ook een mogelijke oplossing voor het probleem: een belasting van tussen de tien en twintig procent op producten met een hoog suikergehalte. Volgens de gezondheidsdienst draagt overconsumptie van suiker sterk bij aan het ontstaan van obesitas.

Veel voorstanders

De oproep om een suikerbelasting in te voeren wordt in Engeland breed gedragen. Prominente voorstanders van de belasting zijn gezondheidsexperts, de Labour Party, goede doelen en de wereldberoemde kok Jamie Oliver.

Ook de burgemeester van Londen en enkele ex-ministers van Volksgezondheid steunen de suikerbelasting. Met hun steun proberen zij de overheid over te halen om het taxeren van suiker op zijn minst te overwegen tijdens het vormen van een strategie tegen obesitas.

Opiniepeilingen wijzen ook in de richting van een suikerbelasting: uit een peiling van onderzoeksbureau ComRes bleek dat de meerderheid (53 procent) van de deelnemers voorstander is van een belasting op suiker. Eerder gaf een ander onderzoek al aan dat tweederde van de werknemers in de Britse gezondheidszorg voorstander is van de belasting.

Betere manieren

Toen de resultaten werden gepresenteerd aan het Britse parlement, gaf premier Cameron meteen aan niets te zien in een suikerbelasting. Volgens hem zijn er betere manieren om obesitas aan te pakken.

Voorstanders van de belasting zetten Cameron vervolgens onder druk om zijn standpunt bij te stellen. Die druk nam toe toen bleek dat staatssecretaris van Volksgezondheid Jeremy Hunt had geprobeerd om het onderzoeksrapport geheim te houden. Hij wilde dat de resultaten pas werden gepubliceerd wanneer er al besluiten zouden zijn genomen over de strategie om obesitas tegen te gaan.

Het ministerie van Volksgezondheid zegt het nieuwe rapport mee te nemen in zijn onderzoek naar een oplossing van het obesitas-probleem. Cameron en de voedingsmiddelenindustrie, die natuurlijk niet zit te wachten op extra heffingen, zullen echter weerstand bieden tegen het daadwerkelijk doorvoeren van een eventuele suikerbelasting.

Deel artikel:

Advertentie via Ster.nl