NOS Nieuws

Leger des Heils slaat alarm over verwarde mensen

 • Ardi Vleugels

  Researchredacteur zorg

 • Bas de Vries

  NOS Net-redacteur

 • Ardi Vleugels

  Researchredacteur zorg

 • Bas de Vries

  NOS Net-redacteur

De helft van de mensen in de noodopvang van het Leger des Heils zou eigenlijk in de reguliere zorg moeten zitten. Dat stelt het Leger op basis van een onderzoek dat het heeft laten doen naar de achtergrond van de mensen die van de opvang gebruikmaken.

Deze groep zou een psychiatrische behandeling moeten krijgen in een instelling en vervolgens beschermd moeten wonen, zegt Cornel Vader, voorzitter van het Leger des Heils. Maar die zorg wordt steeds moeilijker bereikbaar voor hen.

Leger des Heils slaat alarm over verwarde mensen

Agressie

Het onderzoek laat ook zien dat ruim de helft van de bezoekers van de dagopvang agressief is. Ruim een week geleden ging het nog ernstig mis in Leeuwarden. Een verwarde ex-tbs'er sloeg een vrouw dood met een fles en viel andere vrouwen aan. De man sliep ook bij het Leger des Heils nadat zijn behandeling in een ggz-kliniek was beëindigd.

Het Leger des Heils besloot nader onderzoek te doen naar de mensen in de opvang omdat het aantal geweldsincidenten in de opvanglocaties stijgt. In de inventarisatie komt naar voren dat de problemen van de mensen in de opvang groot zijn: de helft heeft een psychiatrische stoornis.

De helft van de mensen kan ook nooit zelfstandig wonen, ook niet met begeleiding, concludeert de psychiater die alle cliënten onderzocht. Het Leger maakt zich zorgen. "Het aantal plekken in beschermd wonen wordt afgebouwd en meer mensen krijgen dan thuis extra begeleiding. Maar onze inventarisatie maakt duidelijk dat dit niet werkt voor de helft van die groep. Er moeten juist meer plekken bij komen."

Eigen kracht

Het Leger des Heils constateert dat de toegang tot psychiatrische zorg lastiger is geworden. Medewerkers van de opvanglocaties krijgen bij incidenten vaker ondersteuning van politie, omdat deskundigen onbereikbaarder zijn geworden. De zorg die in het nieuwe systeem door sociale wijkteams zou moeten worden geregeld, is nog niet van de grond gekomen.

Het nieuwe zorgsysteem gaat uit van de zelfredzaamheid van mensen in de ggz, maar volgens het Leger des Heils klopt die veronderstelling in te veel gevallen niet. "De eigen bijdrage is voor de meesten met hun uitkering niet op te brengen, het juiste begrip van de te zetten stappen om tot behandeling te komen ontbreekt vaak en een huisarts hebben zij vaak niet."

De 'foto' die het Leger des Heils nu heeft gemaakt van zijn cliënten wil het gebruiken als een ‘nulmeting’. Ze kunnen dan de komende jaren vergelijken welke mensen in hun opvang zitten.

Te weinig plek

GGZ Nederland is het eens met het Leger dat mensen met psychische klachten behandeling nodig hebben en ook moeten kunnen krijgen. "Ook wij signaleren een groeiende groep mensen die kortdurend of op meer structurele basis opvang nodig heeft. We zijn daarom blij dat de betrokken partijen zich hebben verenigd in het Aanjaagteam Verwarde personen." De woordvoerder doelt op een team dat is opgericht om passende zorg te vinden voor mensen met psychiatrische problemen.

De Vereniging van Nederlandse Gemeenten, die sinds begin dit jaar gaat over beschermd wonen, is een van die betrokken partijen. Zij bekijkt ook hoe de doorstroom in plekken voor beschermd wonen beter kan, omdat die nu stagneert. Binnenkort verschijnt een rapport over de toekomst van beschermd wonen.

Deel artikel:

Advertentie via Ster.nl