ANP

Varkenshouders moeten effectief samenwerken om te voorkomen dat de hele sector omvalt, maar een deel van de varkensboeren zal het hoe dan ook niet redden. Dat voorspelt oud-minister Uri Rosenthal, die de varkenssector onderzocht in opdracht van de Producenten Organisatie Varkenshouderij (POV). De POV is opgericht door de Nederlandse Vakbond voor Varkenshouders en LTO Nederland, om een einde te maken aan de malaise in de varkenshouderij.

Er worden grote verliezen geleden in de varkenshouderijen. Dat komt vooral doordat er veel meer varkensvlees op de Europese markt terechtkomt dan er vraag naar is. Verder hebben de boeren een heel slechte onderhandelingspositie in de varkensketen. Zo maken veevoederbedrijven, transporteurs, handelaars, slachterijen en met name supermarkten nog steeds winst. Door een betere samenwerking moeten de varkensboeren hun onderhandelingspositie verbeteren.

'Varkensboeren moeten intensief samenwerken'

Financiële problemen

De afgelopen maanden heeft oud-minister Rosenthal (VVD) samen met de varkenshouderij, het ministerie van Economische Zaken en de Rabobank een analyse van de problemen in de varkenshouderij gemaakt. Een op de vijf varkenshouders zit op dit moment in financiële problemen, wat betekent dat de bank niet zeker weet of de klant aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen. 

De Rabobank heeft 80 procent van de varkenshouders als klant en zo'n 2,4 miljard euro aan schulden uitstaan bij de varkenshouders. Ongeveer duizend van de vijfduizend varkenshouders in Nederland verkeert financieel in zwaar weer.

Negatieve grillen

Door samen een vuist te maken en duurzaam geproduceerd Nederlands varkensvlees beter te promoten, hebben varkenshouders die de huidige crisis overleven een kans voor de toekomst, denkt Rosenthal. Nu wordt er volgens hem te veel bulk geproduceerd. Ook is de boer volledig afhankelijk van de negatieve grillen van de markt. Er moeten dus coöperaties van varkenshouders of andere samenwerkingsverbanden komen om met supermarkten en slagersketens betere prijzen af te dwingen.

Rosenthal wijst verder op de hoge prijs van varkensvoer, mestverwerking en keuringskosten. Ook hier zou verregaande samenwerking van varkenshouders hun financiële positie kunnen versterken. 

De POV begint vanavond in Noord-Brabant aan een serie van tien informatiebijeenkomsten voor aangesloten varkenshouders. Daarna moet de analyse van Rosenthal verder uitgewerkt worden. Dan moet ook duidelijk worden hoeveel geld er beschikbaar is om de varkenshouders die moeten stoppen met hun bedrijf financieel te ondersteunen.

STER reclame