NOS Nieuws

De vluchtelingencrisis in vijf grafieken

Vandaag komen de regeringsleiders van de EU bij elkaar in Brussel. Op deze top staat de vluchtelingencrisis opnieuw hoog op de agenda. Maar hoe groot zijn de problemen? Waar komen de asielzoekers vandaan, hoe zijn ze verdeeld over Europa en hoe zit het met de instroom in Nederland? Bekijk hieronder hoe de vluchtelingencrisis zich ontwikkelde.

De grafieken zijn gebaseerd op cijfers uit het eerste halfjaar. De afgelopen maanden is het aantal vluchtelingen opnieuw enorm gestegen, maar die cijfers zijn nog niet verwerkt in de kwartaalgegevens van Eurostat en dus ook niet in deze grafieken.

De grootste groep asielzoekers kwam het eerste halfjaar uit Syrië. Ten opzichte van vorig jaar is het aantal Syriërs dat in Europa asiel heeft aangevraagd verdubbeld. Ook het aantal Kosovaren dat asiel aanvroeg is groot. In tegenstelling tot de Syriërs komen zij niet uit een oorlogsgebied en krijgen zij vaak geen verblijfsstatus.

In het eerste halfjaar ving Duitsland meer dan 150.000 asielzoekers op, zo'n 37% van het totale aantal asielaanvragen in Europa. In Nederland vroegen ruim 8500 vluchtelingen asiel aan. Voor Nederland is dit niet de totale instroom van asielzoekers. In diezelfde periode kwamen er ook zo'n 6500 vluchtelingen naar Nederland die hun gevluchte familieleden achterna reisden. Inclusief deze 'gezinsherenigers' kwam de totale instroom van vluchtelingen het eerste halfjaar op 15.000. Vanaf september raakte de reguliere asielzoekerscentra in Nederland vol en moesten er nood- en crisisopvanglocaties geopend worden.

Opvang in de regio

Verreweg het grootste deel van de gevluchte Syriërs komt niet naar Europa, maar belandt in een vluchtelingenkamp over de grens. Volgens de UNHCR zitten 3 miljoen Syriërs in opvangkampen in Turkije en Libanon. Ook Jordanië, Egypte en Irak vangen veel Syriërs op.

Nederland

De asielinstroom in Nederland nam het afgelopen jaar flink toe, blijkt uit cijfers van de Immigratie- en Naturalisatiedienst. Staatssecretaris Dijkhoff van Veiligheid en Justitie verwacht dit jaar tussen de 50.000 en 60.000 nieuwe asielaanvragen. Dat staat ongeveer gelijk aan het niveau van 1994.

In het eerste halfjaar van 2015 zijn bijna 10.000 beslissingen genomen over de verblijfsstatus van asielzoekers. Een groot deel daarvan bestond uit Syrische vluchtelingen, zij kregen vergeleken met vluchtelingen uit andere landen ook het vaakst te horen dat ze mochten blijven.

Deel artikel:

Advertentie via Ster.nl