NOS Nieuws

Coalitie: sobere opvang in lijn met verdragen

VVD-fractievoorzitter Zijlstra zegt dat sobere opvang niet betekent dat vluchtelingen in Nederland geen gelijke rechten hebben. "Het plan dat er nu ligt, past binnen de huidige wetten, regelgeving en internationale verdragen."

Zijlstra en PvdA-leider Samsom kregen veel vragen over het sobere van de opvang, waarvoor de twee regeringspartijen het afgelopen weekeinde een plan hebben gemaakt.

Samsom zei al dat de sobere huisvesting niet is bedoeld als wapen om asielzoekers mee af te schrikken, maar eerder als praktisch middel waarmee snel voorzieningen gerealiseerd worden.

Samsom: soberheid niet als afschrikwekkend wapen

Samsom zei net als Zijlstra dat vluchtelingen met een verblijfsstatus niet worden achtergesteld. Ook niet als hun bijstand in natura wordt uitgekeerd. Dat betekent dat de gemeente de huur en zorgverzekering betaalt en dat de vluchtelingen maandelijks 200 tot 250 euro contant krijgen om van te leven. Maar Samsom wees erop dat deze regeling al bestaat voor kwetsbare personen.

Zijlstra benadrukte dat mensen terug zullen moeten naar hun eigen land als zij na vijf jaar nog geen permanente verblijfsvergunning hebben en hun herkomstland weer veilig is. Wat hem betreft wordt de tijdelijke status uiteindelijk opgerekt.

Zijlstra: Pechtold heeft rekentoets broodnodig

'Nep-democraat'

Het woord 'nep' hield de gemoederen in de Tweede Kamer opnieuw bezig. GroenLinks-fractievoorzitter Klaver noemde PVV-leider Wilders een nep-democraat en werd daarvoor teruggefloten door Kamervoorzitter Van Miltenburg.

Eerder in het debat had zij CDA'er Buma berispt, omdat hij de PVV als een nep-fractie omschreef.

Klaver zei dat hij zijn term dolgraag wilde terugnemen, maar alleen als Wilders dat deed met het woord 'nep-parlement'. Die term gebruikte Wilders tijdens de Algemene Beschouwingen. Van Miltenburg kreeg toen achteraf kritiek dat zij niet had ingegrepen.

Oversteken

"Gelijk oversteken", zei Klaver tegen Wilders, maar die ging niet op zijn verzoek in. "Met mij hoeft u niet over te steken. De voorzitter had een probleem met uw woordgebruik, ik niet."

Eerder had VVD-fractieleider Zijlstra aan Van Miltenburg gevraagd om iets te zeggen van het woordgebruik van Wilders. Zij verzocht Wilders daarop om geen scheldwoorden meer te gebruiken.

Bij de Algemene Beschouwingen in de Eerste Kamer greep de voorzitter gisteren in, toen senator Faber het over nep-volksvertegenwoordigers had.

Klaver zet lijstje tegenover lijstje Wilders

Deel artikel:

Advertentie via Ster.nl