Hollande en Merkel met voorzitter Schulz van het Europees Parlement AFP

Tijdens een gezamenlijk optreden in het Europees Parlement hebben de Franse president Hollande en de Duitse bondskanselier Merkel de omvang van het vluchtelingenprobleem voor Europa benadrukt. 

De opvang van vluchtelingen zoals is afgesproken in het Dublin-akkoord noemde Merkel achterhaald. Deze regels bepalen dat het land waar een migrant Europa binnenkomt, zorg moet dragen voor de registratie en de asielprocedure. Maar de aantallen die Italië en Griekenland binnenkomen, maken dat volgens haar onmogelijk.

Eerder had Duitsland de uitvoering van het Dublin-akkoord al opgeschort, om de doorstroom van Syrische vluchtelingen mogelijk te maken. Het argument daarbij was dat de meeste Syrische vluchtelingen in aanmerking komen voor een vluchtelingenstatus.

Meer Europa 

Merkel noemde de vluchtelingenproblematiek een "beproeving van ongekende omvang" en zei dat Europa zich niet afzijdig kan houden van ontwikkelingen op het wereldtoneel. Ze waarschuwde landen die hun grenzen sluiten voor vluchtelingen dat het in het belang van Europa is om het probleem niet terug te brengen tot nationale proporties.

Zowel Merkel als Hollande pleitte voor "meer Europa". "Juist nu, alleen samen kunnen we beslissen over een evenredige verdeling van vluchtelingen over de Europese landen." Merkel zei dat Duitsland en Frankrijk bereid zijn de handen ineen te slaan, maar dat deze twee landen het niet samen afkunnen en dat er solidariteit binnen Europa nodig is.

Toespraak Merkel

Hollande zei dat Europa de gevolgen van de vluchtelingencrisis voor Europa erg laat heeft onderkend. "Vluchtelingen zochten naar licht, Europa was dat licht niet", zei Hollande. Hij zei dat Europa eindelijk een plan heeft opgesteld om de grote aantallen vluchtelingen op te vangen en om te gaan met de migratieproblematiek.

Merkel vindt dat de Europese buitenlandse politiek onder de loep genomen moet worden. "Het buitenlandse en ontwikkelingsbeleid moet er meer op gericht zijn conflicten op te lossen en de oorzaak van het vluchtelingenprobleem aan te pakken", zei Merkel.  

Stevige banden

Volgens Hollande is een "offensief Europa" nodig in het licht van de crisis in en buiten de EU. "Dat Europa moet zijn burgers actief beschermen." Hij onderstreepte het belang van stevigere banden in de EU. 

Verder herinnerde hij eraan hoe in 1989, vlak na de val van de Berlijnse muur, de Duitse bondskanselier Kohl en de Franse president Mitterrand samen het parlement toespraken over de ontwikkelingen in Midden- en Oost-Europa.

Toespraak Hollande

STER reclame