NOS Nieuws

Nieuwsmedia naar de rechter voor MH17-documenten

NOS Nieuws, RTL Nieuws en de Volkskrant stappen gezamenlijk naar de rechter. Zij willen dat het ministerie van Veiligheid en Justitie meer documenten vrijgeeft over de afwikkeling van de MH17-ramp.

De drie nieuwsorganisaties hebben het afgelopen jaar afzonderlijk van elkaar verzoeken gedaan op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob). Gevraagd werd om de verslagen van de ministeriële en ambtelijke commissies die zich bezighielden met de MH17, om zodoende het kabinetsbeleid na 17 juli 2014 te kunnen reconstrueren.

De uitkomst van de Wob-verzoeken was teleurstellend. Het ministerie van Veiligheid en Justitie weigerde veel documenten openbaar te maken en maakte van andere documenten hele stukken onleesbaar. Ook een zogeheten bezwaarprocedure bij het ministerie heeft daar niets aan veranderd.

De NOS, RTL en de Volkskrant spannen deze procedure samen aan, omdat we willen onderstrepen dat openbaarheid juist in deze zaak zo cruciaal is.

NOS Nieuws-hoofdredacteur Marcel Gelauff

De NOS, RTL en de Volkskrant hebben de krachten nu gebundeld en hebben de rechtbank Utrecht gevraagd de beroepsprocedure voor alle drie tegelijk te voeren.

NOS Nieuws-hoofdredacteur Marcel Gelauff: “De NOS, RTL en de Volkskrant spannen deze procedure samen aan, omdat we willen onderstrepen dat openbaarheid juist in deze zaak zo cruciaal is. Het gaat niet alleen om de nabestaanden, maar ook om het optreden van de Nederlandse regering en de politieke verhoudingen in Europa.”

Philippe Remarque, hoofdredacteur van de Volkskrant: “Gezien de maatschappelijke impact van de vliegramp met de MH17 en de vele vragen die leven bij de nabestaanden, is het van groot belang dat de overheid transparant is over al zijn inspanningen in de nasleep van deze ramp. Voor journalisten is deze openheid essentieel om de werkzaamheden van de overheid te controleren.”

Politiek-van-de-zwarte-stift

Pieter Klein, adjunct-hoofdredacteur van RTL Nieuws, beklemtoont het belang van de waarheidsvinding: ”Het vaststellen van de oorzaak, en vervolging van daders van de aanslag op MH17 zijn topprioriteit. Maar het is ook van groot belang dat 't politiek en bestuurlijk handelen in de nasleep van de ramp nauwgezet kan worden gereconstrueerd. Dat wordt nu met de politiek-van-de-zwarte-stift gefrustreerd en dat lijkt mij een open, democratische samenleving onwaardig.”

Wanneer de zaak voor de rechter komt is nog niet bekend. De nieuwsorganisaties hopen dat dit nog voor het eind van het jaar zal zijn.

Deel artikel:

Advertentie via Ster.nl