Minister Schippers op het Binnenhof ANP

Patiënten kunnen binnenkort opzoeken hoe hun ziekenhuis, huisarts of fysiotherapeut presteert. Ook kunnen ze zien hoe vaak een arts een bepaalde operatie heeft uitgevoerd. 

De patiënten krijgen deze mogelijkheid door een wetsvoorstel van minister Schippers dat door de Eerste Kamer is aangenomen. De minister wil met de wet de verhouding tussen patiënten en hun zorgaanbieder verbeteren.

De wet regelt ook dat medische missers in de toekomst verplicht worden verteld aan een patiënt. Er komt er een nieuwe "veilige omgeving" waarin zorgverleners incidenten kunnen melden.

Klachtenafhandeling

Ook verandert er wat als mensen het niet met de zorgverlener eens worden over hun klacht. Ze kunnen voortaan bij een klachtenfunctionaris terecht, die de klachten transparant en informeel moet afhandelen. 

Volgens het ministerie krijgt de patiënt daarmee een extra mogelijkheid, naast de gang naar de rechter die er nu al is.

De nieuwe wet geldt voor bijna alle vormen van zorg, zoals de huisarts, fysiotherapie, ziekenhuizen en ouderenzorg. De Tweede Kamer ging in de zomer van 2013 al akkoord met het wetsvoorstel.

STER reclame