Rekentoets ANP

Het ziet ernaar uit dat een voldoende voor de rekentoets voorlopig alleen op het vwo noodzakelijk wordt voor een diploma. De PvdA vindt de resultaten op het vmbo en de havo te slecht om al dit schooljaar de toets daar te laten meetellen.

Daarmee is er geen meerderheid in de Tweede Kamer meer voor het plan van staatssecretaris Dekker en minister Bussemaker.

Eerlijke kans

"De PvdA vindt dat iedere jongere een eerlijke kans verdient om de beste start te maken in het leven. Als de rekentoets gaat meetellen op havo en vmbo krijgen te veel jongeren die kans niet, omdat ze dan geen diploma meer kunnen halen", zegt Kamerlid Jadnanansing.

Jadnanansing: iedereen kans op diploma

Dekker en Bussemaker lieten vanmorgen al weten dat de resultaten in het mbo zo slecht zijn, dat de rekentoets daar wat hen betreft niet dit schooljaar verplicht kan worden voor een diploma. 

De invoering wordt nu opgeschoven naar 2020. Het resultaat van de rekentoets komt in de tussentijd wel op de cijferlijst te staan, maar telt niet mee. De PvdA vindt dat hetzelfde moet gaan gelden voor het vmbo en de havo.

5 is genoeg

Bij de laatste meting blijkt dat op het laagste niveau van het vmbo net iets meer dan de helft van de leerlingen een voldoende (een 6 of hoger) haalt voor de toets. Op de havo ligt dat percentage niet veel hoger. Voor dit schooljaar zijn de normen naar beneden bijgesteld: een 5 zou genoeg zijn voor het halen van een diploma.

Op het vwo haalt ruim 90 procent een voldoende.

De coalitiepartner van de PvdA, de VVD, is juist blij met de resultaten van de rekentoets. Het rekenonderwijs op het voortgezet onderwijs is volgens de liberalen de laatste jaren zo verbeterd, dat invoering van de rekentoets verantwoord is.

Vlag en wimpel

Dat het mbo achterblijft is minister Bussemaker te verwijten, vindt Kamerlid Straus. De minister (PvdA) is verantwoordelijk voor het mbo, terwijl staatssecretaris Dekker (VVD) het voortgezet onderwijs in zijn portefeuille heeft. 

"Waar de staatssecretaris met vlag en wimpel is geslaagd, blijft de minister hopeloos achter met haar huiswerk", zegt Straus.

STER reclame