Een huisarts praat met een patiënt
NOS Nieuws

Huisarts krijgt meer tijd voor patiënt

  • Rinke van den Brink

    Redacteur gezondheidszorg

  • Rinke van den Brink

    Redacteur gezondheidszorg

Huisartsen krijgen een meer gelijkwaardige onderhandelingspositie tegenover de zorgverzekeraars. Overbodige bureaucratische procedures worden afgeschaft. En er komt een andere, minder belastende en tijdrovende manier om de kwaliteit van de huisartsenzorg te meten.

Met deze drie grote veranderingen krijgen de huisartsen van de actiegroep Het Roer Moet Om grotendeels hun zin.

Het belang van het akkoord is dat de patiënt weer centraal komt te staan, zegt huisarts en woordvoerder Peter de Groof van Het Roer Moet Om. "De geest van dit akkoord is dat we terug gaan van het dictaat van het geld naar het primaat van de patiënt. Van de papieren werkelijkheid naar meer tijd voor patiënten en van krampachtige controle naar kwaliteitsverbetering vanuit vertrouwen."

Bureaucratie

Het was al bekend dat huisartsen van de Autoriteit Consument en Markt meer ruimte krijgen om samen te werken. De zorgverzekeraars gaan hun contracten voor huisartsenzorg deels uniformeren en gaan meerjarencontracten aanbieden.

Allerlei formulieren die huisartsen nu moeten invullen als ze bepaalde medicijnen of hulpmiddelen voorschrijven worden afgeschaft. Ook de verplichting om jaar in jaar uit voor chronische patiënten dezelfde aanvragen te doen vervalt.

De huisartsenorganisaties gaan een nieuw kwaliteitssysteem bedenken met vooral veel aandacht voor de patiëntenzorg. Daarbij wordt een veel kleiner aantal duidelijke criteria opgesteld. Een werkgroep van huisartsen, patiënten en verzekeraars werkt aan dat proces mee.

Manifest

Het Roer Moet Om publiceerde in maart het Manifest van de Bezorgde Huisarts. Dat is in korte tijd door 8.000 van de ruim 11.000 huisartsen ondertekend.

Begin juni organiseerde de actiegroep een drukbezochte bijeenkomst in de Rode Hoed in Amsterdam. Daar waren alle betrokken partijen aanwezig, inclusief de zorgverzekeraars en minister Schippers.

Schippers: weer meer aandacht voor de patiënt

In die bijeenkomst speelde Schippers een belangrijke rol. Ze wilde niet meteen ingaan op een van de belangrijkste eisen van de actiegroep: het uitzonderen van de huisartsen van de marktwerking. Ze stelde een pragmatische benadering voor en riep alle betrokkenen op de zomer te gebruiken om de problemen op te lossen.

Zouden de partijen er niet uitkomen voor 1 oktober dan zou gekeken worden naar een aanpassing van de wet. Op dezelfde bijeenkomst zei Schippers ook dat het nooit de bedoeling was geweest van het zorgstelsel om de huisartsen in een ongelijke onderhandelingspositie te brengen ten opzichte van de verzekeraars.

Opvallend

Verder benadrukte ze dat de bureaucratie inderdaad moet worden aangepakt. Ook noemde ze het onacceptabel is dat elke verzekeraar een ander formulier gebruikt voor het vastleggen van dezelfde dingen, of op zijn eigen manier kwaliteit meet.

De besprekingen die daarna volgden tussen de huisartsenorganisaties, de zorgverzekeraars, patiëntenorganisaties en anderen hebben tot uitkomsten geleid waarmee alle partijen tevreden zijn.

Huisarts Peter de Groof van Het Roer Moet Om: "Wat jarenlang voor onmogelijk werd gehouden is nu gelukt: het roer gaat om. Nu zorgen dat het ook om blijft."

Deel artikel:

Advertentie via Ster.nl