In Nederland komen er procentueel meer zelfstandigen bij dan in de rest van Europa.
NOS Nieuws

Nederland koploper opkomst zzp'ers

In Nederland is de toename van het aantal zzp'ers veel groter dan in andere EU-landen. Dat kan grote maatschappelijke gevolgen hebben op het gebied van sociale zekerheid, belastingen en arbeidsverhoudingen. Dat is de conclusie van een grootschalig onderzoek van verschillende ministeries naar deze zelfstandig ondernemers.

De meeste zzp'ers zijn begonnen omdat ze vrijheid en zelfstandigheid willen. Zij blijken ook daarna tevreden met deze keuze. Een minderheid kiest voor het zelfstandig ondernemerschap omdat ze anders ontslagen worden of omdat ze geen baan kunnen vinden.

Ik ben er trots op dat mijn bedrijf na zes jaar nog bestaat en ik mijzelf heb bewezen dat ik het kan.

Zzp'er Jan Bolhuis in het kabinetsrapport

Een op de drie zzp'ers verzekert zich tegen arbeidsongeschiktheid, de meesten hebben zelf een potje aangelegd voor korte ziekteperiodes. Zij doen vaker een beroep op uitkeringen dan werknemers in loondienst, maar de stijging van het aantal zzp'ers betekende geen stijging van het aantal uitkeringen.

Gemiddeld genomen verdienen ze netto net zoveel als werknemers. Maar de uitschieters naar een hoog inkomen en een laag inkomen zijn groter. Zzp'ers met een slechte onderhandelingspositie en lage tarieven kunnen soms van hun tarief geen buffer meer aanleggen voor slechte tijden.

Uit het onderzoek blijkt verder dat een grote meerderheid van de zzp'ers niet van plan is zelf personeel in dienst te nemen.

Graag zou ik personeel in dienst willen nemen, maar daar begin ik voorlopig niet aan: de kosten zijn niet te dragen en daarmee zijn de risico’s groot.

Zzp'er Martin Hoeflaak in het kabinetsrapport

De onderzoekers waarschuwen voor het effect op het maatschappelijk draagvlak. Zzp'ers zijn goedkoper voor bedrijven dan werknemers doordat zij geen verplichte premies betalen. Als dat leidt tot minder premiebetalende werknemers dan kunnen de sociale voorzieningen afbrokkelen.

Voor de overheid betekent de sterke toename van het aantal zzp'ers meer uitgaven en minder inkomsten uit belastingen en premie. Dat komt onder meer door de zelfstandigenaftrek. Daar staan innovatief ondernemerschap en meer werk tegenover.

Voor een pensioenvoorziening of arbeidsongeschiktheidsverzekering heb ik geen geld.

Zzp'er Hermine van Loon in het kabinetsrapport

Het kabinet neemt een aantal maatregelen om "kwetsbare groepen zzp'ers" te beschermen, maar "stimulering van ondernemerschap en werkgelegenheid staan niet ter discussie". De maatregelen zijn grotendeels eerder aangekondigd.

Vandaag maakt het kabinet bekend te willen praten over het beperken van de loondoorbetaling bij zieke werknemers tot 1 jaar, voor de kleinere bedrijven. Dat kan alleen via een collectieve verzekering voor het tweede ziektejaar. Ondernemersorganisaties mogen hier over meepraten.

Opdrachtgevers worden voor de Belastingdienst medeverantwoordelijk als zij een zzp'er inhuren die eigenlijk een soort werknemer is, een 'schijnzelfstandige'. En in de Wet Aanpak Schijnconstructies wordt onderbetaling bestraft.

Een deel van de lastenverlichting van het kabinet van 5 miljard euro zorgt ervoor dat arbeid goedkoper wordt. Dat moet voorkomen dat mensen ontslagen worden omdat ze te duur zijn en ze een onderbetaalde zzp'er worden.

Enkele films van mijn hand zijn al op festivals getoond. Op deze manier kan ik ook mijn werk promoten en dat levert weer opdrachten op.

Zzp'er Freek Zonderland in het kabinetsrapport

Maar op een aantal punten worden coalitiepartijen VVD en PvdA het niet eens. Een collectieve arbeidsongeschiktheidsverzekering en een pensioenregeling zoals de PvdA wil komt er niet. Hierdoor is er nog steeds een groep zelfstandigen, met bijvoorbeeld een medisch verleden, die zich niet kan verzekeren.

De door ondernemersclub ONL voorgestelde derde belastingcategorie voor zzp'ers, omdat ze een beetje tussen particulieren en bedrijven invallen, zal ook moeten wachten tot een volgend kabinet.

Het kabinet geeft aan dat de discussie over zzp'ers daarom ook niet is afgerond. De ministers Asscher en Kamp in hun brief bij het rapport: "Om te komen tot een duurzame en toekomstbestendige oplossing, met breed draagvlak, is het nodig om deze maatschappelijke en politieke discussie te blijven voeren."

Asscher: zzp'ers belangrijk voor de economie

Deel artikel:

Advertentie via Ster.nl