NOS Nieuws

VVD wil geen extra vaderschapsverlof

Een PvdA-voorstel om vaders minstens twee maanden betaald verlof te geven na de geboorte van een kind heeft tot hoon bij andere partijen geleid. Coalitiegenoot VVD noemt het plan een lege huls. Ook andere partijen vinden het een losse flodder.

Volgens VVD-Kamerlid Van Ark heeft haar PvdA-collega Yücel niet goed nagedacht over hoe haar plan concreet geregeld en betaald moet worden.

De VVD vindt dat partners de discussie over de zorg voor het kind aan de keukentafel moeten voeren. Het is niet iets wat de overheid moet regelen, zegt Van Ark.

Wereldvrede

Ook andere Tweede Kamerleden toonden zich in een debat geïrriteerd over het PvdA-plan.

SP-Kamerlid Siderius verweet de PvdA "mooie woorden". D66-Kamerlid Van Weyenberg moest denken "aan een model dat aan het eind van een schoonheidswedstrijd zegt dat ze wereldvrede wil. Als ik dan vraag hoe ze dat wil bereiken heeft ze geen concreet plan en verwijt ze mij dat ik geen wereldvrede wil".

GroenLinks-Kamerlid Voortman, die aan een initiatiefwet werkt, verweet haar PvdA-collega dat zij niet samen wil werken. "Laten we onze voorstellen samenvoegen, het gaat niet om de vorm, maar om de inhoud", aldus Voortman.

De PvdA vindt het te vroeg voor een wetsvoorstel en wil een advies van de SER afwachten. Dat advies wordt in februari verwacht.

Wennen aan de baby

Het kabinet heeft besloten het betaalde verlof voor vaders uit te breiden van twee naar vijf dagen per kind. Minister Asscher zei nog eens dat dat een goed plan is. Volgens de minister moet de vader de kans krijgen om te wennen aan de baby en om tijd samen door te brengen met de moeder.

Minister Asscher zei benieuwd te zijn naar het advies van de SER, waarin het Zweedse en Duitse model onder de loep worden genomen. In Zweden hebben vaders twee maanden betaald vaderschapsverlof. Het plan is om daar nog een maand bij te doen. Asscher benadrukte wel dat betaald verlof een last is die in ieder geval niet eenzijdig bij de werkgever mag worden neergelegd.

Deel artikel:

Advertentie via Ster.nl