NOS Nieuws

Meer ouderen naar spoedposten

  • Rinke van den Brink

    Redacteur gezondheidszorg

  • Rinke van den Brink

    Redacteur gezondheidszorg

Er komen structureel meer ouderen naar de spoedeisendehulpposten in de Nederlandse ziekenhuizen. Tweederde van de SEH's merkt dat zich meer mensen van boven de 75 melden, blijkt uit onderzoek van de NOS. Bijna een op de vijf posten spreekt van een sterke stijging.

Oorzaak van de toename is niet alleen de vergrijzing. Een kwart van de posten wijst naar het zorgbeleid van de regering. Doordat ouderen steeds langer thuis wonen, stijgt het risico op persoonlijke ongelukken.

Verspreid door het land

Het toenemende aantal 75-plussers bij de spoedeisende hulp doet zich voor in het hele land. In het Amsterdamse AMC bijvoorbeeld is het aantal ouderen op de SEH sinds 2012 gestegen met ruim 15 procent. De toename op alle zeven Amsterdamse SEH's samen is 10 procent.

Maar ook in ziekenhuizen in kleinere gemeenten zien de spoedeisendehulpposten steeds meer ouderen. In het Rode Kruis Ziekenhuis in Beverwijk zijn in 2014 en 2015 10 procent meer 75-plussers gekomen en in het Tjongerschans-ziekenhuis in Heerenveen 15 procent.

Meer dan vergrijzing

Het Laurentius Ziekenhuis in Roermond zag het totaal aantal patiënten op de SEH dit jaar dalen, maar het aantal 75-plussers nam met 6 procent toe. "We kunnen niet bewijzen dat het beleid van de overheid hier invloed op heeft", zegt de Roermondse SEH-arts Martien Schellart. "Maar de toename is toch meer dan je op basis van de vergrijzing mag verwachten."

"We merken dat mensen langer thuis moeten blijven, zodat de zorg thuis door de mantelzorgers, de thuiszorg en de huisarts langer geleverd moet worden. En dat het op een gegeven moment spaak loopt en dat er dan geen acute opvang beschikbaar is."

'We zien vooral gebroken heupen'

Ook op de SEH's van het Albert Schweitzer Ziekenhuis in Dordrecht en Zwijndrecht is sprake van een duidelijke en structurele toename van het aantal ouderen. De SEH-artsen van het ziekenhuis zijn ervan overtuigd dat die groei mede het gevolg is van de grote beleidswijzigingen in de langdurige zorg.

Amsterdam

Prabath Nanayakkara is specialist acute geneeskunde bij het VUmc en voorzitter van de sectie acute geneeskunde van de Nederlandse Internisten Vereniging. Hij herkent het beeld. "Vroeger was de spoedeisende hulp een plek waar trauma's behandeld werden. Tegenwoordig gaat het steeds meer lijken op een afdeling ouderengeneeskunde."

Op de zeven SEH-posten in Amsterdam daalt het aantal bezoekers de laatste jaren, vertelt Nanayakkara. Maar het aantal ouderen dat komt neemt jaarlijks toe." In 2013 kwamen er 13.000 75-plussers op de zeven SEH-posten in Amsterdam, in 2014 liep dat op naar 14.200 en dit jaar naar 15.278.

Deel artikel:

Advertentie via Ster.nl