Minister Kamp en staatssecretaris Mansveld bij het debat over de Urgenda-uitspraak
NOS Nieuws

Kabinet houdt vast aan hoger beroep Urgenda

Het kabinet zet het hoger beroep tegen de rechterlijke uitspraak over CO2-uitstoot door. Een groot deel van de oppositie in de Tweede Kamer wilde dat het kabinet de uitspraak op een andere manier zou aanvechten, maar de bewindslieden Kamp en Mansveld zeggen daar niets in te zien.

SP, D66, GroenLinks, ChristenUnie en Partij voor de Dieren zeiden in een debat in de Kamer dat het kabinet eigenlijk voor sprongcassatie zou moeten kiezen. Dat is volgens de oppositiepartijen een snellere manier om de zaak aan te vechten. Bij een sprongcassatie wordt de rechtsgang bij het Gerechtshof overgeslagen en ga je direct naar de Hoge Raad.

Het kabinet is het daar niet mee eens. Kamp en Mansveld zeiden in de Kamer dat zij de 'feiten' waarop de rechter de uitspraak in de Urgenda-zaak baseert, in twijfel trekken. Daarom moet de rechtszaak wat hen betreft helemaal worden overgedaan, inclusief het beoordelen van de feiten.

Vonnis uitvoeren

De minister en de staatssecretaris zeiden dat het kabinet het vonnis intussen zal uitvoeren, en dus zo snel mogelijk maatregelen zal nemen die eraan bijdragen dat de CO2-uitstoot in 2020 met ten minste 25 procent is teruggebracht ten opzichte van het niveau in 1990. Dat is een wettelijke verplichting, zeiden beiden. In de Urgenda-zaak vond de rechter ook dat het kabinet daartoe verplicht is.

PvdA-Kamerlid Vos, Marjan Minnesma van Urgenda en GL-Kamerlid Van Tongeren voorafgaand aan het debat op Het Plein voor de Tweede Kamer. Daar werd actie gevoerd voor een beter klimaat.
Kamp legt uit waarom Urgenda-zaak over moet

Op een vraag of meteen met de uitvoering van het vonnis wordt gestopt als de Staat in hoger beroep gelijk krijgt, wilde staatssecretaris Mansveld niet ingaan. "Ik ga nooit in op als-dan-vragen." Zij wees erop dat het wel even kan duren voordat er uitspraak is en dat er dan misschien wel een nieuw kabinet zit.

De klimaatzaak was aangespannen door Urgenda. Op de publieke tribune zaten veel aanhangers van die organisatie, onder wie directeur Marjan Minnesma. Zij zei na afloop dat ze de uitkomst van het debat teleurstellend vindt.

"Het kabinet wil niet bewegen. Ze gaan gewoon in hoger beroep, de langste weg nemen. Dus aan de ene kant zeggen ze wel dat ze iets met klimaatverandering willen, maar in hun daden zie je niet de urgentie terug. Het is halfslachtig, want je hoort ook tussen de regels door: als wij die rechtszaak winnen, dan stoppen we er acuut weer mee", aldus Minnesma.

Minnesma: kabinetsreactie Urgenda-uitspraak teleurstellend

Deel artikel:

Advertentie via Ster.nl