Hoewel de huisarts niet onder het eigen risico valt, stellen veel mensen het bezoek toch uit
NOS Nieuws

'Veel mensen niet naar arts vanwege eigen risico'

Het eigen risico in de zorg leidt ertoe dat veel mensen niet of later naar de dokter gaan. Dat blijkt uit onderzoek van TNS Nipo in opdracht van zorgverzekeraar VGZ. Het uitstelgedrag leidt vaak tot ergere medische klachten en daardoor uiteindelijk tot hogere kosten. VGZ vindt daarom dat het eigen risico omlaag moet.

Volgens het onderzoek heeft 18 procent van de Nederlanders dit jaar zorg uitgesteld of gemeden. Bijna de helft van die mensen (47 procent) zegt dat dat komt door het eigen risico, dat dit jaar 375 euro bedraagt en volgend jaar 385 euro. Jongeren stellen het doktersbezoek vaker uit dan ouderen.

Huisarts

Vooral de huisarts wordt minder bezocht, hoewel de kosten van een consult niet onder het eigen risico vallen. Uit het onderzoek blijkt dat bijna eenderde van de mensen dat niet weet. Maar ook mensen die wel weten dat de huisarts helemaal wordt vergoed, stellen een bezoek soms uit. Volgens VGZ zijn zij bang voor vervolgkosten, zoals medicijnen of een foto in het ziekenhuis. Die kosten vallen wel onder het eigen risico.

Naast de huisarts (55 procent) worden ook de specialist in het ziekenhuis (35 procent), medicijnen op recept (31 procent) en de fysiotherapeut (13 procent) genoemd als kosten die vermeden worden. Tweederde van de mensen die zorg hebben uitgesteld, zegt dat de klachten daarna erger zijn geworden. De meesten zijn daarom later alsnog naar een arts gegaan, vaak met hogere kosten als gevolg.

Onduidelijk

De regels van het eigen risico zijn voor veel mensen niet duidelijk. Het gaat dan niet alleen om de huisarts (die niet onder het eigen risico valt), maar ook over bijvoorbeeld de spoedeisende hulp in het ziekenhuis en ambulancevervoer (die wel onder het eigen risico vallen). Respectievelijk 36 en 19 procent van de mensen denken ten onrechte dat die kosten altijd vergoed worden.

Vanwege het uitstelgedrag vindt VGZ dat het eigen risico omlaag moet. Uit het onderzoek blijkt dat mensen gemiddeld een bedrag van 210 euro acceptabel vinden. De verzekeraar concludeert dat er voor het huidige eigen risico geen maatschappelijk draagvlak is.

Deel artikel:

Advertentie via Ster.nl