De VN wil onder meer onderwijs voor iedereen, zoals op deze school in Pakistan
NOS Nieuws

Nieuwe werelddoelen VN: einde aan honger en armoede

In 2030 moet armoede de wereld uit zijn, mag niemand nog honger lijden en moet iedereen toegang hebben tot goed onderwijs. Dat zijn enkele van de zeventien doelen waar de Verenigde Naties de komende vijftien jaar aan willen werken en waar wereldleiders komend weekend hun handtekening onder zetten.

De Duurzame Ontwikkelingsdoelen vervangen de acht millenniumdoelen die in 2000 werden afgesproken en eind dit jaar aflopen. Deze doelen worden gezien als de belangrijkste wereldwijde afspraken om de levens van mensen te verbeteren.

Armoede

Ondanks vooruitgang op allerlei gebieden, is er slechts één millenniumdoel volledig gehaald: het halveren van het aantal mensen dat in armoede leeft. Dat is vooral te danken aan de economische groei van China.

Het lukte bijvoorbeeld net niet om het aantal mensen dat honger lijdt te halveren. Ook het doel om kindersterfte wereldwijd met tweederde terug te dringen, is niet gehaald.

Financiering

Een duidelijk verschil tussen de oude en nieuwe doelen is dat alle landen meebetalen aan de uitvoering van het nieuwe 15-jarenplan. De millenniumdoelen leunden meer op rijke landen.

Critici vinden de nieuwe werelddoelen te omvangrijk en daarom onhaalbaar. Ze vinden het ook slecht dat landen geen verantwoording hoeven af te leggen als ze een doel niet halen. Voorstanders weerspreken de kritiek en zeggen dat wereldproblemen een brede aanpak nodig hebben en het belangrijk is dat zo veel mogelijk landen de plannen steunen.

Vrijdag en komend weekeinde komen meer dan 150 wereldleiders bijeen voor de ondertekening van de nieuwe werelddoelen. Dat doen ze voorafgaand aan de Algemene Vergadering van de VN, die maandag begint.

In het kort zijn dit de doelen

1. Een einde aan armoede in al zijn vormen.

2. Duurzame landbouw en een einde aan honger.

3. Gezondheidszorg voor iedereen.

4. Goed onderwijs voor iedereen.

5. Gelijke rechten voor mannen en vrouwen.

6. Iedereen heeft toegang tot water en sanitair.

7. Toegang tot betaalbare en duurzame energie.

8. Het bevorderen van duurzame economische groei, werk voor iedereen.

9. Een goede infrastructuur, een duurzame industrie, het bevorderen van innovatie.

10. Het verminderen van ongelijkheid.

11. Dorpen en steden zijn veilig en duurzaam.

12. Zorgen voor duurzame productie en consumptie.

13. Klimaatverandering tegengaan en de gevolgen ervan aanpakken.

14. Bescherm oceanen en zeeën en gebruik ze duurzaam.

15. Bescherm en herstel ecosystemen, bossen en biodiversiteit.

16. Werk aan een vreedzame, veilige samenleving en een toegankelijk rechtssysteem.

17. Betere samenwerking tussen landen om gezamenlijke doelen te bereiken.

Behalve deze zeventien werelddoelen, zijn er nog 169 'kleinere' doelen waar de wereldleiders hun handtekening onder zetten.

Deel artikel:

Advertentie via Ster.nl