Mike Eman
NOS Nieuws

Nederland zat fout in conflict met Aruba over begroting

De Raad van State heeft de Rijksministerraad op de vingers getikt over zijn opstelling in het conflict van vorig jaar zomer over de Arubaanse begroting. Die kwestie was voor de Arubaanse premier Mike Eman reden om een tijdje in hongerstaking te gaan.

De Rijksministerraad had op voorstel van minister Plasterk de Arubaanse gouverneur Fredis Refunjol de opdracht te geven de landsbegroting van Aruba nog niet te ondertekenen. Er moest eerst onderzoek komen naar die begroting en naar de financiële problemen van het eiland. Aruba zat met een overheidsschuld van bijna anderhalf miljard euro en het tekort op de begroting van 2014 was 6 procent.

Premier Eman was woest over het verbod en zei dat Aruba werd “gegijzeld, verkracht en vernederd” door Nederland.

Dubbelrol

De Raad van State acht het verbieden van het ondertekenen van de begroting onwettig. De raad wijst op de dubbelrol van de gouverneur. Op Aruba, Curaçao en Sint Maarten is hij de vertegenwoordiger van de koning en in die rol moet hij waken voor de autonomie van het land. "De gouverneur is evenwel daarnaast ook Koninkrijksorgaan, waarbij hij taken vervult en bevoegdheden uitoefent namens de Koninkrijksregering”, schrijft de Raad van State.

De gouverneur moet volgens de raad zelf beoordelen of wat hij doet hoort tot zijn taak als landsorgaan of als Koninkrijksorgaan. De ministerraad ging vorig jaar buiten zijn boekje door voor de gouverneur de grens te bepalen tussen die twee taken.

Deel artikel:

Advertentie via Ster.nl