Ig Nobelprijs voor Literatuur voor Nederlander

Het publiek tijdens de uitreiking van de Ig Nobelprijzen op de Harvard Universiteit EPA

De Ig Nobelprijs voor Literatuur gaat dit jaar onder anderen naar een Nederlander. Taalwetenschapper Mark Dingemanse en twee buitenlandse collega's krijgen de prijs voor hun ontdekking dat de uitroep 'huh', of uitroepen die daar op lijken, in bijna elke taal voorkomt. 

De uitreiking van de Ig Nobelprijzen

De Ig Nobelprijzen voor wetenschappelijk onderzoek dat op de lachspieren werkt, zijn vannacht door echte Nobelprijswinnaars uitgereikt in een theater van de Harvard Universiteit. In de 25 jaar dat de prijzen worden uitgereikt, zat daar twaalf keer een Nederlander bij.

De Ig Nobelprijs voor Wiskunde gaat naar Australische, Duitse en Britse onderzoekers voor het "inzetten van wiskundige technieken om vast te stellen of en hoe Moulay Ismael de bloeddorstige, de keizer van Marokko, tussen 1697 en 1727 888 kinderen verwekte". 

Die voor natuurkunde naar Taiwanese en Amerikaanse onderzoekers voor "het testen van het biologische principe dat vrijwel alle zoogdieren hun blaas in ongeveer 21 seconden legen".

Overige winnaars

Scheikunde: Australische en Amerikaanse onderzoekers voor "het uitvinden van een scheikundig recept voor het gedeeltelijk 'ontkoken' van een ei".

Management: onderzoekers uit drie landen voor de ontdekking dat "veel topmanagers in hun kindertijd een voorliefde ontwikkelden voor het nemen van risico's indien zij natuurrampen (zoals aardbevingen, vulkaanuitbarstingen, tsunami's en bosbranden) ervoeren, die voor hen geen akelige persoonlijke consequenties hadden".

Economie: de politie van de Thaise hoofdstad Bangkok voor het "aanbieden van extra geld aan politiemensen die weigeren zich te laten omkopen".

Geneeskunde: onderzoekers uit vier landen voor het uitvoeren van "experimenten die de biomedische voordelen of consequenties van intensief kussen (en andere intieme interacties tussen personen) bestuderen".

Biologie: Chileense en Amerikaanse onderzoekers voor "de observatie dat wanneer je een stok met een gewicht aan het achterste van een kip bevestigt, de kip dan op een manier loopt die overeenkomt met de wijze waarop men denkt dat dinosaurussen liepen". 

De winnaar van de Ig Nobelprijs voor Natuurkunde David Lu (links) ontvangt zijn prijs EPA