Het kabinet vindt dat zorg waar veel mensen gebruik van maken zo dichtbij mogelijk beschikbaar moet zijn. ANP

Zorgverzekeraars mogen huisartsen in krimpregio's extra betalen. Dat is een van de maatregelen van het kabinet op Prinsjesdag om de kwaliteit van de zorg ook te behouden in gebieden met een dalend aantal inwoners.

"Vooropstaat dat de zorg waar mensen veel gebruik van maken, zo dichtbij mogelijk beschikbaar moet zijn. Waar zij ook wonen", staat in de begroting van minister Schippers van Volksgezondheid. 

Om zorg in de buurt te versterken wil het kabinet ook dat taken die nu nog door specialisten worden gedaan overgaan naar huisartsen.

STER reclame