Asielzoekers in azc Zeist
NOS Nieuws

Werkgevers willen vluchtelingen aan werk helpen

Werkgeversorganisatie VNO-NCW wil snel in gesprek met het kabinet om te bekijken hoe vluchtelingen uit Syrië snel aan werk kunnen worden geholpen. VNO-NCW heeft daarover al contact met de uitzendbranche.

De werkgeversorganisatie wil samen met uitzendbureaus het opleidingsniveau en de werkervaring van vluchtelingen in kaart brengen. In eerste instantie gaat het met name om Syrische vluchtelingen, die vaak relatief hoogopgeleid zijn.

Regio met werk

VNO-NCW wil dat de vluchtelingen daarna in contact gebracht worden met bedrijven die werk voor ze hebben. Idealiter worden ze dan ook geplaatst in een regio waar werk voor ze is.

Nu verdeelt het COA asielzoekers over Nederland op basis van de beschikbare opvang en niet op basis van baankansen.

Verblijfsvergunning

Asielzoekers met een tijdelijke of permanente verblijfsvergunning mogen in Nederland werken. Syrische vluchtelingen krijgen relatief snel zo'n tijdelijke verblijfsvergunning. Ook asielzoekers die nog in de procedure zitten mogen werken, maar pas na zes maanden. De werkgever moet een tewerkstellingsvergunning aanvragen. Ook mogen ze maximaal 24 weken per jaar werken.

"Er moet een ruimhartig en warm onthaal komen", zegt VNO-NCW-voorzitter Hans de Boer. "We kunnen die mensen niet met hun ziel onder de arm laten rondlopen. Er zijn zo'n 130.000 vacatures in Nederland, banen waarvoor ondanks de werkloosheid niet makkelijk mensen worden gevonden. We moeten kijken of er tussen die nieuwe instroom van asielzoekers mensen zitten die een deel van die vacatures kunnen invullen."

Asscher

Minister Asscher van Sociale Zaken reageert positief en gaat "graag het gesprek aan" met De Boer om te kijken of vluchtelingen snel aan het werk kunnen.

'In veel gevallen zijn vluchtelingen in staat hier vacatures in te vullen'

Deel artikel:

Advertentie via Ster.nl