ANP

Veel minder fijnstof en stikstof door vervoer, meer CO2

tijd van publicatie

De uitstoot van fijnstof door het verkeer en vervoer is tussen 1990 en 2014 met 57 procent gedaald. Tegelijkertijd daalde de uitstoot van stikstofoxiden met ruim 45 procent. Maar de uitstoot van koolstofdioxide (CO2) steeg in die periode, met 24 procent. Dat meldt het CBS. Het gaat hierbij om uitstoot door het wegverkeer, de binnenvaart en de zeevaart. 

Roetfilters

De daling van de fijnstofuitstoot hebben we vooral te danken aan de opkomst van roetfilters voor dieselvoertuigen. De uitstoot van stikstofoxiden daalde doordat auto's steeds schonere motoren krijgen als gevolg van EU-eisen. 

Fijnstof bestaat uit hele kleine deeltjes en die ontstaan door de verbranding van brandstoffen en door de slijtage van remmen, banden en het wegdek. De uitstoot door slijtage is gelijk gebleven, de uitstoot door brandstoffen is dus fors gedaald.

Gezondheid

Fijnstof is slecht voor de gezondheid. Blootstelling kan leiden tot een verminderde longfunctie, verergering van luchtwegklachten en vroegtijdige sterfte door luchtwegklachten en hart- en vaatziekten. Stikstof is slecht voor de gezondheid en voor het milieu. 

CO2

 De uitstoot van CO2 door het verkeer en vervoer steeg dus wel tussen 1990 en 2014. Motoren worden weliswaar steeds zuiniger, maar er wordt ook steeds meer gereden. En auto's werden zwaarder, waardoor de uitstoot ook toenam. 

Maar sinds 2011 is er sprake van een lichte daling van de CO2-uitstoot. Tussen 2011 en 2014 daalde de CO2-uitstoot met ruim 4 procent. 

STER Reclame