Viktor Orbán en Martin Schulz in Brussel
NOS Nieuws

Hongarije: vluchtelingen zijn Duits probleem

De Hongaarse premier Viktor Orbán heeft in Brussel gezegd dat de Duitse regering een oplossing moet zoeken voor het vluchtelingenprobleem in zijn land. Want ze willen allemaal van Hongarije naar Duitsland gaan, luidt zijn argument.

Orbán kwam met zijn opmerking na overleg met de voorzitter van het Europees Parlement, Martin Schulz.

Hij kondigde aan dat zijn regering op korte termijn met een nieuw pakket maatregelen zal komen om de stroom asielzoekers bij de Hongaarse grens in te dammen. In dat kader noemde hij het hek dat al gebouwd wordt.

"Wij Hongaren lopen rond met grote angst, alle Europeanen doen dat omdat iedereen kan zien dat de Europese leiders niet bij machte zijn om de crisis onder controle te krijgen."

Verdrag van Schengen

De Hongaarse leider wees er nogmaals op dat zijn land zich houdt aan het Verdrag van Schengen waarin staat dat de buitengrenzen van de EU bewaakt moeten worden. "Iedereen die van buiten de EU binnenkomt, moet worden geregistreerd en dat doen we dan ook."

Parlementsvoorzitter Schulz hamerde er nog eens op dat er een nieuwe verdeelsleutel moet komen om vluchtelingen op te nemen. Maar dat komt volgens Orbán te laat omdat nu ingegrepen moet worden. "Een verdeelsleutel zou daarbij als een open uitnodiging gezien kunnen worden om hierheen te komen. Dat is onverantwoord."

Europese Commissie

De Europese Commissie is juist vanochtend met het voorstel gekomen om vier keer zoveel asielzoekers uit de overvolle opvangcentra in Italië, Griekenland en Hongarije op te vangen als voor de zomer is afgesproken.

Commissievoorzitter Juncker noemt een getal van 160.000. Voor de zomer gingen de EU-landen knarsetandend akkoord met de opvang van 32.000 vluchtelingen.

Volgens hem is de migrantenstroom de afgelopen weken onbeheersbaar geworden, waardoor nieuwe maatregelen nodig zijn.

Deel artikel:

Advertentie via Ster.nl