Het hoofdkantoor van de AIVD in Zoetermeer ANP

Oppositie nog altijd woest om bezuinigingen AIVD

time icon

De oppositie in de Tweede Kamer is nog altijd woedend over de bezuinigingen op de AIVD, die inmiddels zijn teruggedraaid. Bijna alle oppositiepartijen spreken tijdens een debat vandaag van desastreuze maatregelen, die de inlichtingendienst bijna hebben verwoest. Ze vinden dat het kabinet de veiligheid in Nederland onnodig op het spel heeft gezet. 

Het kabinet besloot in 2012 om 68 miljoen euro te bezuinigen op de AIVD, eenderde van het totale budget. Vanwege de terrorismedreiging werd de bezuiniging een jaar later gehalveerd. En in 2014 en 2015 kreeg de dienst er weer 65 miljoen euro bij. 

Volgens een rapport van de Algemene Rekenkamer was er toen al veel schade aangericht, onder meer doordat veel gespecialiseerde medewerkers waren vertrokken en belangrijke kennis verloren was gegaan. Dat zal nog jaren voelbaar zijn, zegt de Rekenkamer.

Krankzinnig plan

De oppositie wil dat het kabinet uitlegt hoe het ooit tot het "krankzinnige plan" is gekomen om in deze tijd van terroristische aanslagen te bezuinigen op de inlichtingendienst. 

VVD-Kamerlid Tellegen zegt dat de bezuinigingsplannen nodig waren, hoewel de manier waarop ze zijn uitgevoerd geen schoonheidsprijs verdient. Volgens haar is de veiligheid in Nederland nooit in het geding geweest. 

Minister Plasterk voegt daaraan toe dat het nooit verstandig is om grote bezuinigingen door te voeren op de inlichtingendienst. Het budget van AIVD moet zich gestaag ontwikkelen, vindt hij. "Anders raakt het direct aan de veiligheid." 

Geen braindrain

Maar volgens hem kon het destijds niet anders, omdat er nu eenmaal afspraken over bezuinigingen waren gemaakt in het regeerakkoord. "Dat was nog voor de tijd van de grote stroom van Syriëgangers." 

Plasterk zegt dat hij zich vanaf het begin van zijn ministerschap heeft ingezet om de bezuinigingen terug te draaien. Ondertussen waren er volgens hem inderdaad medewerkers van de AIVD die hun knopen hadden geteld en vertrokken waren.

Hij onderschrijft de conclusie van de Rekenkamer dat de bezuinigingen hun sporen hebben nagelaten.  "Maar er is geen sprake van een braindrain of een verwoesting."

Plasterk toont de Kamer een papier met een grafiek, die volgens hem duidelijk maakt dat de AIVD inmiddels meer budget heeft dan ooit. 

STER Reclame