De nieuwe lichting studenten van de Erasmus Universiteit ANP

Enkele masteropleidingen willen alleen nog maar bachelorstudenten toelaten als die gemiddeld een 7 voor hun vakken hebben. Ze willen daarmee de kwaliteit van het universitair onderwijs verbeteren. De Rotterdam School of Management, onderdeel van de Erasmus Universiteit, heeft bekendgemaakt het nieuwe systeem in het collegejaar 2017-2018 in te voeren.

Hogescholen en universiteiten kunnen al wel eerstejaarsstudenten wegsturen die te weinig punten hebben, maar bachelorstudenten moesten altijd worden doorgelaten naar de masteropleiding. Dat was in de wet zo geregeld, maar minister Bussemaker is daarvan afgestapt. Ze wilde ook een bindend studieadvies mogelijk maken in het tweede en derde jaar van de bacheloropleiding, maar de Tweede Kamer ziet daar niets in.

Een directeur van de Rotterdam School of Management zegt in de Volkskrant dat ze het op de koop toe neemt dat haar faculteit eigen bachelorstudenten moet wegsturen, omdat die niet goed genoeg zijn voor de master.

Ook de Vrije Universiteit in Amsterdam zou een 7 als gemiddeld cijfer eisen voor bachelorstudenten die de master politicologie willen doen. Voor politicologie in Leiden geldt dat ook en de masteropleiding archeologie in Leiden gaat ook strengere eisen stellen. Andere universiteiten overwegen hetzelfde.

Kritisch

De VSNU, de vereniging van universiteiten, zegt in de Volkskrant dat het een goede ontwikkeling is dat universiteiten selectiever worden, maar ze vindt wel dat elke bachelorstudent uiteindelijk ergens in het land een master moet kunnen doen. De Landelijke Studenten Vakbond (LSVb) is kritischer. "Wij vinden dat studenten een opleiding moeten kiezen, niet dat opleidingen studenten moeten kiezen."

STER reclame