Vorig jaar nam Suriname een nieuwe dieselcentrale in gebruik
NOS Nieuws

Suriname verdrievoudigt prijs van elektriciteit

  • Harmen Boerboom

    Correspondent Suriname

  • Harmen Boerboom

    Correspondent Suriname

De Surinaamse regering heeft grote lastenverzwaringen aangekondigd. Elektriciteit wordt met onmiddellijke ingang, afhankelijk van het gebruik, ongeveer drie keer zo duur. Ook de prijs van water wordt sterk verhoogd en benzine en diesel worden 10 procent duurder.

De ministerraad heeft de besluiten genomen om de tegenvallende inkomsten uit olie en goud te compenseren en om de overheidssubsidies af te bouwen. Water en elektriciteit worden al jarenlang zwaar gesubsidieerd. Tegelijkertijd zijn er geen prijsverhogingen geweest, waardoor de tarieven veel lager liggen dan de kostprijs. Geen enkele regering durfde tot nu toe de tarieven realistischer te maken, omdat het impopulaire maatregelen vergt.

Grootverbruikers gaan nu relatief meer betalen dan kleine huishoudens en eigenaren van privé-zwembaden vallen in een hoger watertarief dan de gemiddelde burger.

Bodem van de schatkist

De regering-Bouterse I heeft veel kritiek gehad op zijn uitgaven. Volgens critici is de bodem van de schatkist in zicht gekomen door het uitgavenbeleid van de afgelopen jaren. Daarom ontkomt Bouterse er niet aan om nu de prijzen te verhogen.

Het ministerie van Financiën zegt dat de verhogingen zijn doorgevoerd na overleg met de sociale partners. De aanpassingen zijn volgens de regering nodig om de hoogste prioriteiten zoals de sociale zekerheid en de kwaliteit van onderwijs en gezondheidszorg betaalbaar te houden.

Het Surinaamse energie- en waternet zijn sterk verouderd en hebben de groei van de bevolking en de economie niet kunnen bijhouden. Regelmatig valt in Suriname de stroom uit. Vorig jaar was de situatie zo ernstig dat de elektriciteit op rantsoen moest. Er zijn grote investeringen nodig om de netwerken op het gewenste niveau te brengen, maar geld daarvoor is er niet.

Milieuvoordelen

Milieubeschermers zien voordelen in de maatregelen van de regering. Door de extreem lage stroomtarieven ontbrak bij de burger tot nu toe iedere prikkel om zuinig met energie om te gaan. Dat zal nu veranderen. Ook zal de vraag naar bijvoorbeeld zonnepanelen toenemen. Het invoeren van duurzame energie is een van de speerpunten van de regering-Bouterse II.

Deel artikel:

Advertentie via Ster.nl