Haaien terug in het Waddengebied

Het is niet helemaal zeker, maar het lijkt er sterk op dat er weer meer haaien in het Waddengebied voorkomen. Vissers krijgen ze vaker in de netten, maar om er echt een beeld van te krijgen wordt vandaag begonnen met het merken van deze vis.

Het gaat om zogenoemde bodemhaaien die hun kostje bij elkaar scharrelen met schelpdieren. Ze zijn ongevaarlijk voor de mens. De meeste hebben een lengte van een centimeter of 40, maar er zijn er ook van 1,5 tot 2 meter. 

Garnalenvissers krijgen vandaag op volle zee instructies van biologen over het registreren en meten van haaien die als bijvangst in de netten belanden. Er wordt niet gericht op haaien gevist. 

Verslaggever Paul Sanders vaart met een garnalenkotter mee, die een kleine haai opviste. "Het is er een van het soort ruwhaai. Het diertje is niet gemerkt, want daarvoor is hij nog te jong."

Van oudsher komen bodemhaaien rond de Waddeneilanden voor, maar vanaf de jaren 70 is de populatie sterk verminderd. "Hun terugkeer zou goed nieuws zijn, omdat haaien een sleutelpositie hebben in de voedselketen", zegt Wouter van der Heij van de Waddenvereniging.

Om na te gaan hoe de haaienstand zich ontwikkelt en hoe de vissen zich verplaatsen, krijgen opgeviste exemplaren een merkje in de rugvin. Biologen willen vooral weten waarom haaien naar het Waddengebied komen. 

"De indruk is dat ze zich hier voortplanten", zegt Sanders. "De Waddenzee is rijk aan voedsel en daardoor is het een geschikte kraamkamer."

Voor de Zeeuwse kust zijn de afgelopen jaren zo'n 2500 haaien gemerkt, waarvan er later 100 zijn teruggevonden. Een deel van de gemerkte dieren is langs de Nederlandse kust noordwaarts getrokken.

STER reclame