Anti-racisme demonstratie van Nederland bekent kleur ANP

VN oordeelt over anti-discriminatiebeleid Nederland

time icon

Hoe zit het met het anti-discriminatiebeleid in Nederland? Vandaag komt de VN-commissie voor de bestrijding van racisme en discriminatie in Genève met een oordeel daarover. Niet eerder was er zoveel aandacht voor dit rapport. Dat komt onder meer doordat het comité zich waarschijnlijk ook uitspreekt over Zwarte Piet. 

Eens in de vijf jaar wordt elk land dat het VN-verdrag over anti-discriminatie heeft ondertekend onder de loep genomen. Dan wordt ook gekeken wat regeringen hebben gedaan met de vorige aanbevelingen van de commissie. 

Zorgen

Niet alle thema's die nu actueel zijn, stonden vijf jaar geleden ook op de agenda. De verwachting is dat de VN-commissie niet alleen met een oordeel komt over Zwarte Piet, maar ook over discriminatie door de politie. 

Zwarte Piet ANP

Vijf jaar geleden ging het nog over andere dingen. Zo stelde het VN-comité toen dat er met name wordt gediscrimineerd door en bij fitnesscentra, horecagelegenheden en amusementsbedrijven. 

Het comité maakte zich destijds nog zorgen over de keuze van de politiek om de eerste verantwoordelijkheid voor integratie te verleggen van de Staat naar de immigrantengemeenschappen zelf. 

Ook veroordeelde het comité het feit dat bij gezinsherenigingen bepaalde migranten eerst in het buitenland een inburgeringsexamen moeten afleggen. "Dit leidt tot discriminatie op grond van nationaliteit, vooral tussen burgers uit westerse en niet-westerse landen." Het advies destijds: schaf het inburgeringsexamen in het buitenland af.

Verder was er kritiek dat het Nederlandse antidiscriminatiebeleid niet langer is gericht op specifieke groepen. Ook in het onderwijs was er in 2009 nog veel te verbeteren: "Er is een feitelijke rassenscheiding tussen onderwijsinstellingen, met name in het lagere en middelbaar onderwijs. Dat probleem is niet minder geworden." 

Politiek en web 

Er was ook zorg over het aantal racistische en xenofobe uitspraken van enkele politieke partijen. Nederland, zo oordeelde het Comité toen, moet meer doen om racistische uitspraken van politieke partijen tegen te gaan. 

. ANP

Het comité vond ook dat het te weinig informatie had ontvangen over discriminatie-gerelateerde strafbare feiten en over het aantal vervolgingen en veroordelingen. Ook pleitte het in 2009 voor alternatieve woonvormen voor de alleenstaande minderjarige asielzoekers en gezinnen met kinderen die bij aankomst in Nederland worden gedetineerd. 

Andere zorgpunten over etnische minderheden waren vijf jaar geleden het bovengemiddelde aantal werklozen, vooral onder vrouwen, en de ondervertegenwoordiging in de politiek en in hogere functies bij de overheid en in het bedrijfsleven.

STER Reclame