Brievenbus in studentenhuis in Delft ANP

De Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO) zegt dat er afgelopen jaar 25.000 oud-studenten zijn opgespoord die nog een studieschuld moeten betalen. Tegelijkertijd zijn er op dit moment nog 22.000 oud-studenten onvindbaar. 

Met de 'gevonden' oud-studenten wordt een betalingsregeling getroffen. 

De overheid heeft de afgelopen jaren allerlei maatregelen genomen om geld terug te krijgen van oud-studenten die niet meer te traceren zijn. Het gaat hierbij grotendeels om oud-studenten die naar het buitenland zijn gegaan en - in mindere mate - buitenlanders die in Nederland hebben gestudeerd. 

Bemoedigend resultaat

Dat er nu 25.000 oud-studenten zijn getraceerd noemt woordvoerder Daniël Blok van Duo een bemoedigend resultaat.

Het opsporen van deze mensen gebeurt sinds een paar jaar intensiever, vertelt hij. "Daar gebruiken we sociale media voor, zoals Facebook. We werken meer samen met buitenlandse incassobureaus en we kijken of we meer met buitenlandse overheden kunnen samenwerken. We doen ook aan paspoortsignalering."

Blok weet niet of de gevonden oud-studenten inmiddels al schulden hebben afgelost. "We hebben ze getraceerd en we weten in ieder geval dat we het inningstraject met deze groep weer kunnen starten."

'We kunnen het inningstraject met deze groep weer starten'

Geld en inspanning

Oud-studenten die naar het buitenland vertrekken maar geen adreswijziging doorgeven, zijn moeilijk traceerbaar. Het innen van studieschulden is daardoor een lastige klus voor DUO.

Wanneer DUO een wanbetaler toch weet op te sporen in het buitenland, moet het incassoproces in gang worden gezet en dat kost veel geld en inspanning. In Nederland kan DUO zonder tussenkomst van een rechter een dwangbevel uitvaardigen, maar in het buitenland kan dat niet. 

De gang naar de rechter kost geld, want de stukken moeten worden vertaald en er is vaak lokale rechtsbijstand nodig. Soms moet worden afgewogen of de kosten wel opwegen tegen de baten.

Nieuwe cijfers

De situatie is sinds 2014 verbeterd; zondag meldde de NOS op basis van cijfers van het Ministerie van Onderwijs dat er in 2014 32.000 studenten onvindbaar waren. DUO liet daarop weten dat er daar inmiddels 18.500 van zijn opgespoord. In de loop van 2015 zijn er weer nieuwe oud-studenten 'verdwenen', waardoor het huidige aantal onvindbare studenten 22.000 is. Sinds eind vorig jaar is het aantal opgespoorde oud-studenten opgelopen tot 25.000. 

STER reclame