Urgenda wil dat de CO2-uitstoot sneller wordt verminderd, zoals hier bij IJmuiden
NOS Nieuws

Beroep op Rutte: 25 procent CO2-reductie haalbaar

Klimaat- en energie-experts raden premier Rutte af in beroep te gaan in de Urgenda-zaak. In die zaak besloot de rechtbank in Den Haag dat Nederland de internationale afspraken over CO2-reductie moet nakomen.

Vice-premier Asscher noemde die uitspraak "buitengewoon verstrekkend". Het kabinet beslist binnenkort of het in hoger beroep gaat.

29 klimaat- en energie-experts schrijven Rutte dat een beroep niet verstandig is en niet houdbaar lijkt. De reductie die van Nederland wordt gevraagd is "bescheiden" en de kosten die moeten worden gemaakt om de doelstelling te halen, zijn beperkt. Hun brief is terug te vinden op de site van de Volkskrant.

25 procent reductie

Nederland moet de uitstoot van het broeikasgas CO2 in 2020 ten opzichte van 1990 met 25 procent hebben teruggedrongen. Nu stevent het af op een reductie van 17 procent.

De wetenschappers schrijven dat het maar de vraag is of 25 procent CO2-reductie genoeg zal zijn om de opwarming van de aarde te beperken tot 2 graden Celsius. Die doelstelling werd in 2009 vastgelegd op de Klimaatconferentie in Kopenhagen.

Ook wijzen zij erop dat de 2-gradengrens geen veilige grens is, maar het resultaat van politieke onderhandelingen. Veel wetenschappers zijn bang dat een opwarming van 2 graden tot grote, deels onomkeerbare, effecten leidt, met alle gevolgen van dien voor de zeespiegelstijging, gezondheid en de opbrengsten in de landbouw.

Deel artikel:

Advertentie via Ster.nl