Amerikaanse cel
NOS Nieuws

Nederlander mogelijk 31 jaar onterecht vast in VS

De Nederlander Jaitsen Singh zit mogelijk al 31 jaar onterecht in een gevangenis in de Verenigde Staten. Zijn strafzaak zou bol staan van fouten en missers, maar het ministerie van Veiligheid en Justitie wil niet meewerken aan zijn vervroegde vrijlating of overplaatsing, zegt zijn advocaat van PrisonLAW, een Nederlandse organisatie die gevangenen in het buitenland bijstaat.

Singh (70) is een Nederlander van Surinaamse afkomst. Het ministerie benadrukt dat hij op het moment van het delict al dertien jaar weg was uit Nederland. Het hanteert de richtlijn dat gevangenen bij een veroordeling niet langer dan vijf jaar uit Nederland weg mogen zijn om in aanmerking te komen voor overplaatsing naar Nederland. Volgens het ministerie heeft Singh onvoldoende binding met Nederland.

Meer dan 30 jaar

Van de vijf jaar-richtlijn kan in uitzonderingsgevallen worden afgeweken, maar minister Van der Steur ziet daartoe geen reden. Het ministerie wijst er ook op dat Singh al meer dan 30 jaar vastzit. Omdat Nederland een maximum gevangenisstraf kent van 30 jaar, zou de man na overplaatsing direct op vrije voeten moeten komen.

Jaitsen Singh werd in 1986 veroordeeld voor een dubbele moord. Hij zou een huurmoordenaar hebben ingeschakeld om zijn vrouw en stiefdochter te doden. Hij heeft altijd ontkend en voelt niets voor vervroegde vrijlating in ruil voor een bekentenis. Hij zou in zijn cel meerdere malen hebben geprobeerd zelfmoord te plegen.

Corruptie

Volgens de advocaat van PrisonLAW zijn er grote fouten gemaakt in zijn proces. De hoofdgetuige was een voor moord veroordeelde heroïnejunk die van de aanklager, in ruil voor een belastende verklaring, strafvermindering kreeg. Tijdens de zitting verzweeg hij zijn verslaving en veroordeling. De aanklager is later door de FBI schuldig bevonden aan corruptie.

De zaak werd om die reden al eens heropend, maar toen zou de advocaat van Singh een cruciale procedurefout hebben gemaakt. Ook zouden er missers zijn begaan met het bewijsmateriaal en zouden drie andere belangrijke getuigen nooit zijn gehoord.

Kamervragen

Michiel van Nispen van de SP gaat minister van der Steur om opheldering vragen. Hij wil weten waarom Nederland tot nu toe weigert iets te doen voor een Nederlands onderdaan die mogelijk onterecht vastzit in de VS. Hij vind dat Nederland bereid moet zijn hem op humanitaire redenen op te nemen.

Hoorzitting

Vanwege zijn leeftijd en de fouten in de strafzaak komt Singh in aanmerking voor vervroegde vrijlating. Op 4 september is er een hoorzitting in San Francisco.

Singhs kansen op vrijlating worden groter als de Nederlandse overheid een verklaring afgeeft en bereid is Singh op te vangen.

Deel artikel:

Advertentie via Ster.nl