Een meisje krijgt hatelijke berichtjes op haar smartphone
NOS Nieuws

Cyberpesten onder jongeren neemt niet af

Bijna acht procent van de jongeren tussen de 15 en 25 jaar wordt weleens gepest via internet. Daarbij komt pesten bij de jongste groep het vaakst voor; van jongeren van 15 tot 18 jaar heeft elf procent ermee te maken, blijkt uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek.

Het CBS houdt sinds drie jaar cijfers bij over cyberpesten en in die tijd is het aantal meldingen stabiel gebleven.

"Jongeren hebben bijna allemaal een smartphone en zijn veel online. Ze gebruiken veel sociale media en worden daarmee ook af en toe het slachtoffer van online pesten", zegt Maarten Bloem van het CBS.

Pester vaak een bekende

Volgens hem krijgen de slachtoffers vooral te maken met laster, zoals kwetsende teksten en foto's op sociale media. Ook bedreiging en stalken komen voor, maar wat minder vaak. In de meeste gevallen kennen dader en slachtoffer elkaar. "Zeker onder jongeren kent tweederde de dader. Dat is dan een bekende, een studiegenoot of misschien een collega van het werk", aldus Bloem.

Volgens Remco Pijpers van kenniscentrum Mijn Kind Online zijn deze cijfers zowel positief als negatief uit te leggen. "Er verschijnen voortdurend onderzoeken, die soms reppen van 40 procent en dan weer van 4 procent. Het is fijn om te weten wat er precies speelt. Negatief is dat het niet omlaag gaat."

'Tieners vinden het niet prettig om erover te praten'

Scholen verplicht in te grijpen

Vorig jaar heeft staatssecretaris Dekker van Onderwijs afspraken gemaakt met basisscholen en scholen in het voortgezet onderwijs over de aanpak van pesten. Vanaf het nieuwe schooljaar zijn scholen verplicht om in de gaten te houden of er gepest wordt en zo nodig in te grijpen. De onderwijsinspectie houdt daar toezicht op. De afspraken gaan niet alleen over pesten in de klas, maar nadrukkelijk ook over pesten op bijvoorbeeld sociale media.

We moeten jongeren aanmoedigen om te melden dat ze worden lastiggevallen.

Remco Pijpers van Mijn Kind Online

Volgens Pijpers zoeken scholen steeds meer naar goede manieren om over pesten te praten, maar vinden ze dat lastig. "Zeker bij de groep van 15 tot 18-jarigen is dat lastig, omdat tieners het zelf vaak niet prettig vinden om erover te praten. We moeten er vooral werk van maken jongeren aan te moedigen om op school, bij hun ouders of anoniem online te melden dat ze worden lastiggevallen."

Hoewel jongeren het vaakst slachtoffer worden van cyberpesten, komt het volgens het CBS onder alle leeftijden voor. "Van de 65-plussers wordt één procent wel eens gepest", zegt Bloem. "Zij kennen de dader minder vaak. In minder dan de helft van de gevallen is de dader een bekende, en dan is het vaak een buurtgenoot."

Deel artikel:

Advertentie via Ster.nl