NOS Nieuws

VVD wil ruimte houden voor groei melkveehouderij

VVD wil ruimte houden voor groei melkveehouderij

Door verslaggever Rob Koster

Regeringspartij VVD voelt niets voor het plan van PvdA-staatssecretaris Dijksma om het aantal melkkoeien in Nederland te beperken. Veel boeren hebben geïnvesteerd in land en stallen omdat op 1 april het Europese melkquotum werd opgeheven.

Op 2 juli kondigde Dijksma een nieuwe stop aan omdat Nederland het door Europa opgelegde mestplafond dreigt te overschrijden.

Dijksma wil daarom volgend jaar zogenoemde fosfaatrechten invoeren, gebaseerd op het aantal koeien dat een boer begin deze maand op stal had staan. Boeren die hun stal nog niet vol hadden of dachten de tijd te hebben voor uitbreiding, lijken nu de klos.

Gedwongen

VVD-Kamerlid Lodders vindt het Europese mestplafond gedateerd. De hoeveelheid mest die Nederland per jaar mag produceren van Brussel is ruim tien jaar geleden vastgesteld. Inmiddels wordt een deel van de mest verbrand en zijn er nieuwe ontwikkelingen om van gewone mest een soort kunstmest te maken. Een boer wordt nu gedwongen om mest af te voeren en kunstmest aan te voeren.

Die regels moeten worden aangepast, vindt de VVD. In plaats van boeren op te zadelen met extra regels, terwijl ze de afgelopen tijd aan alle milieu-eisen hebben voldaan, moet de staatssecretaris zorgen dat Brussel de regels verandert, zegt de VVD.

Groei beperken

De PvdA vindt dat coalitiepartner VVD de boeren naar de mond praat en ten onrechte de illusie wekt dat er een pijnloze oplossing voor het probleem van de melkveehouderij is. Nederland heeft al toestemming om meer mest uit te rijden dan andere landen en die uitzondering is zwaar bevochten, aldus de PvdA.

Het is niet reëel om te denken dat de staatssecretaris op korte termijn de Europese regels aangepast krijgt, zegt PvdA-Kamerlid Dikkers. De milieubeperkingen zijn een realiteit en zullen de groei van de melkveehouderij beperken, denkt de PvdA.

Druk gehandeld

Terwijl er nog volop gediscussieerd wordt over de invoering van fosfaatrechten en de behandeling in de Tweede en Eerste Kamer nog moet beginnen, wordt er al druk gehandeld door boeren in opties op fosfaatrechten.

Het CDA benadrukt bij monde van het Kamerlid Geurts dat er op dit moment geen wettelijke fosfaatregeling is. Boeren hebben daarom volgens Geurts het volste recht om hun stallen te vullen als ze aan de huidige regels voldoen.

Deel artikel:

Advertentie via Ster.nl