'Aarde telt 11,2 miljard mensen in 2100'

AFP

In 2050 wonen er 9,7 miljard mensen op aarde en in 2100 zal dat aantal zijn gegroeid naar 11,2 miljard, voorspelt de VN in een nieuw rapport. De cijfers zijn hoger dan eerdere ramingen. 

De bevolkingsgroei zal vooral plaatsvinden in Afrika, waar de levensverwachting de komende tijd spectaculair zal toenemen. Meer dan de helft van de groei wordt daarom op dat continent verwacht. In tien landen zal het inwonertal meer dan vervijfvoudigd worden.

Volgens het rapport, World Population Prospects, zal India in 2022 China voorbijstreven als het land met de meeste inwoners. Dat is zes jaar eerder dan eerder werd verwacht. Nigeria zal in de loop van de eeuw de VS passeren voor de derde plek en telt rond 2050 zo'n 400 miljoen inwoners.

Uitdagingen

Volgens de VN betekent het rapport dat Afrikaanse landen het moeilijker dreigen te krijgen. Ze moeten de beperkte middelen inzetten voor meer mensen. Onderwijs, voedselvoorziening en gezondheidszorg komen daardoor verder onder druk te staan.

In Europa ontstaan juist problemen doordat de inwoneraantallen teruglopen. Eenderde van de bevolking is in 2050 boven de 60. Wereldwijd zal het aantal mensen boven de 80, nu zo'n 125 miljoen, meer dan verdrievoudigen. 

Nu wonen er naar schatting 7,3 miljard mensen op de aarde. China en India zijn de enige landen met een bevolkingsaantal boven 1 miljard. Dat zal naar verwachting ook in de komende eeuw zo blijven. 

STER Reclame