De Nederlandse Oestervereniging maakt zich ernstige zorgen over de 'creuses' ANP

De oesterbranche vreest voor het voortbestaan van de Zeeuwse oester. De weekdieren zijn het slachtoffer van de Japanse oesterboorder. Dat is een slak die een gat boort in de schelp en de oester opeet.

Volgens de Nederlandse Oestervereniging is de situatie "vrij ernstig". Vooral jonge oesters zijn het slachtoffer van de oesterboorder en op sommige plekken zijn er bijna geen jonge oesters meer te vinden. Daarnaast worden de oesters al langere tijd bedreigd door een herpesvirus.

De Nederlandse Oestervereniging maakt zich dermate zorgen dat de club nu aanklopt bij het ministerie van Economische Zaken en de provincie Zeeland. Gepleit wordt voor maatregelen om de oesterboorder actief te beheren en voor kostenvermindering voor de oesterkwekers, zoals een verlaging van de pachtprijzen van de oesterpercelen.

Creuses en platte oesters

De Japanse oesterboorder en het herpesvirus treffen alleen de dieren die gekweekt worden in de kom van de Oosterschelde. Dat zijn de zogenoemde creuses, die een bolle vorm hebben. 

Op de andere kweeklocatie in het Grevelingenmeer worden platte oesters gekweekt. Daar zijn geen problemen en met de platte oester gaat het dan ook goed.

STER reclame