ANP

De Kiesraad heeft geen oordeel over lijstverbindingen tussen politieke partijen bij verkiezingen, maar maakt ook geen bezwaar tegen afschaffing. Dat betekent dat minister Plasterk werk kan maken van de wens van een meerderheid van de Tweede Kamer. 

De Kamer wil af van de lijstverbindingen, waarmee partijen nog een restzetel kunnen binnenhalen. Een meerderheid steunt een motie van VVD, D66 en SP waarin het kabinet wordt gevraagd om de wet aan te passen. 

Volgens de Kamerleden is het oorspronkelijke doel van lijstverbindingen, om politieke partijen meer te laten samenwerken, uit het zicht verdwenen. Het zou er nu vooral om gaan om een extra zetel te verwerven.

'Uw beslissing'

Minister Plasterk voelde er aanvankelijk niet voor om het systeem op de schop te nemen, maar hij stuurde in juni toch een voorstel tot wijziging van de Kieswet naar de Kiesraad voor advies. 

De Kiesraad schrijft nu dat Plasterk daarmee de wens van de Kamer honoreert en "dat het niet op zijn weg ligt in uw politieke beslissing te treden". Het adviesorgaan wijst er wel op dat er in wettechnische zin nog op een paar kleine dingen gelet moet worden, als de lijstverbindingen worden geschrapt. 

Bij de Tweede Kamerverkiezingen in 2012 waren er lijstverbindingen van PvdA, SP en GroenLinks en van ChristenUnie en SGP. In de Eerste Kamer is het al niet meer mogelijk om lijstverbindingen aan te gaan. 

STER reclame