NOS Nieuws Binnenland

Honderden vrijwilligers tellen vogelvrije gans

ANP

Honderden vogelaars en jagers trekken er vandaag op uit om ganzen te tellen. De resultaten moeten in kaart brengen hoeveel ganzen er in Nederland zijn en hoe groot de overlast is die ze veroorzaken. 

Sinds vorige maand mogen ganzen in heel Nederland worden vergast bij overlast of als ze met te veel zijn. Eerder mocht dat alleen rond Schiphol, omdat de dieren daar een gevaar vormen voor het vliegverkeer. 

38.000 ganzen 

In Noord-Holland tellen jagers en vogelaars dit jaar voor het eerst samen. Voorheen deden ze dat apart en ontstond er nog wel eens discussie over de uitkomsten.

'Waar je ook kijkt, zie je ganzen'

Vogelaar Frank Visbeen is verbonden aan Landschap Noord-Holland, dat de telling coördineert. De provincie heeft veruit de meeste ganzen vergast. In de afgelopen weken waren het er bijna 38.000.

"In Noord-Holland is veel water en grasland, en daar houden ganzen van. Daarom zijn er veel meer ganzen vergeleken met de andere provincies. Maar landelijk zijn de aantallen ook sterk toegenomen", vertelt Visbeen. 

Brussel

De ganzen veroorzaken veel schade. Zo vernielen ze landbouwgrond en natuurgebieden. "Het schadeniveau moet teruggebracht worden naar dat van 2005. Daar zijn we nog lang niet", zegt Visbeen. 

Om de populatie onder controle te brengen, kregen de provincies toestemming van Brussel om de ganzen te vangen en te vergassen. "Het beleid van de provincies wordt gebaseerd op deze telling. Ik vind het belangrijk dat er daarom goede gegevens zijn", vertelt Visbeen. 

Vorig jaar telden de tellers ongeveer 630.000 ganzen. 

STER reclame