Een arts bekijkt de scans van een patiënt in het Antoni van Leeuwenhoek Ziekenhuis
NOS Nieuws

Kanker nog altijd doodsoorzaak nummer 1

De meeste mensen in Nederland overleden vorig jaar aan een vorm van kanker. Van de ruim 139.000 mensen die vorig jaar stierven, was in 43.000 gevallen de doodsoorzaak kanker. Long-, borst- en dikke darmkanker waren de meest voorkomende vormen, meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek.

Onder 45- tot 65-jarigen stierf vorig jaar de helft aan kanker. Onder de 65- tot 85-jarigen lag dat percentage lager, maar in absolute cijfers stierven er nog meer mensen aan kanker. Binnen deze groep stierven ook veel mensen aan hart- en vaatziekten.

Die hart- en vaatziekten zijn verantwoordelijk voor een kwart van het totaal aantal doden (38.000). De daling van het aantal mensen dat sterft aan een hartinfarct zet door. Sinds de jaren 70 daalt dat aantal gestaag. Dat komt door preventie; minder mensen roken en er is meer aandacht voor hoog cholesterol. Ook zijn er betere medicijnen en behandelingen voorhanden.

MH17

Zo'n 12.500 mensen overleden aan de gevolgen van een vorm van dementie. Deze mensen stierven omdat ze vergaten te eten of te drinken, zich verslikten of een infectie opliepen. Als bijvoorbeeld iemand met Alzheimer doodgaat aan een longontsteking wordt dementie als oorzaak aangemerkt.

Het CBS heeft de ramp met vlucht MH17 in de sterftecijfers verwerkt onder vervoersongevallen. Daardoor lag de doodsoorzaak door vervoersongevallen onder 1- tot 24-jarigen volgens het bureau vorig jaar beduidend hoger dan in eerdere jaren.

Een kist met stoffelijke resten van slachtoffers van de ramp met vlucht MH17 wordt in Eindhoven in een lijkwagen geladen

Onder 25- tot 45-jarigen is zelfmoord net als in voorgaande jaren een belangrijke doodsoorzaak. Omdat vorig jaar een griepepidemie achterwege bleef, is het aantal mensen afgenomen dat aan een longziekte als COPD overleed.

Ondanks de afname van het overlijdensrisico stijgt het sterftecijfer gestaag. De oorzaak is de vergrijzing van de bevolking.

Deel artikel:

Advertentie via Ster.nl