APN
NOS NieuwsAangepast

4000 extra docenten voor hoger onderwijs

Het hoger onderwijs krijgt er zo'n 4000 docenten bij: 2500 in het hbo en 1400 op de universiteiten. Dat zijn er zo'n 15 procent meer dan nu.

Minister Bussemaker maakte de cijfers bekend bij de presentatie van haar plannen voor het hoger onderwijs. De extra docenten worden betaald uit het geld dat vrijkomt door de invoering van het leenstelsel voor studenten. Verder is er geld voor een kleine 600 lectoren en 500 docentonderzoekers extra die zich ook met onderwijs bezighouden.

Het hoger onderwijs krijgt als het aan Bussemaker ligt meer docenten

Internet

Bussemaker vindt dat de groepen waarin onderwijs wordt gegeven kleiner moeten worden en dat er meer aandacht moet komen voor individuele studenten. "Die moeten niet alleen naar iets luisteren, maar ze moeten met elkaar en met hun docenten echt hun hersens laten kraken en nieuwe kennis ontwikkelen."

De minister wil verder dat er minder 'gewone' hoorcolleges komen en juist meer van topdocenten via internet. Universiteiten en hogescholen moeten daarvoor hun digitale onderwijsmiddelen vrij beschikbaar stellen.

Er komt ook meer ruimte om vakken te combineren. Een student aan een universiteit kan dan bijvoorbeeld vakken volgen aan een hbo en omgekeerd. Verder komt er een nieuw programma van beurzen voor excellente en veelbelovende docenten.

Het Interstedelijk Studenten Overleg wil dat samen de plannen worden uitgewerkt

Bildung

De minister neemt verder maatregelen om de uitval in het hoger onderwijs te verbeteren. 40 procent van de eerstejaarsstudenten op hogescholen en 26 procent van de eerstejaars op universiteiten stopt nu met de eerst gekozen studie. Bussemaker wil de 'studiekeuzecheck' uitbouwen en nieuwe opleidingen aanbieden, zoals driejarige hbo-opleidingen voor vwo'ers.

De minister noemt het idee dat hoger onderwijs alleen opleidt voor de arbeidsmarkt niet meer van deze tijd. Volgens haar gaat het niet alleen om een baan, maar ook om 'Bildung': maatschappelijke betrokkenheid, moreel besef en zelfontplooiing.

Deel artikel:

Advertentie via Ster.nl