VVD-Kamerlid Mark Verheijen raakte in opspraak door zijn declaratiegedrag als gedeputeerde ANP

De provincie Limburg dekt de meeste informatie op declaratiebonnen van gedeputeerden af. Mensen die met een beroep op de Wet openbaarheid bestuur inzage vragen in de declaraties en het gebruik van dienstauto's krijgen alleen het eindbedrag te zien. De posten waaraan het geld is uitgegeven en de bijbehorende bedragen worden afgedekt.

Aanleiding voor de maatregel is de bonnetjesaffaire rond oud-gedeputeerde Mark Verheijen (VVD), die later als Kamerlid struikelde over omstreden declaraties uit zijn Limburgse tijd. Publicaties in NRC Handelsblad leidden tot zijn val. 

Kort daarna heeft het provinciebestuur, op advies van de landsadvocaat, besloten om de declaraties grotendeels af te dekken, zegt CDA-gedeputeerde Ger Koopmans.  

Dagblad De Limburger kwam de nieuwe aanpak op het spoor toen journalisten alleen zwartgelakte bonnetjes te zien kregen, nadat de krant inzage had gevraagd in de declaraties van alle gedeputeerden. 

Interpretatie

Gedeputeerde Koopmans zegt niet blij te zijn met de huidige handelwijze; hij heeft de eerste stappen gezet op weg naar meer transparantie, "maar met respect voor de privacy van de bestuurder". 

Het Interprovinciaal Overleg (IPO), dat de belangen behartigt van de provincies in Den Haag en Brussel, zegt dat elke provincie zijn eigen declaratiebeleid mag voeren. Het is de taak van Provinciale Staten om de integriteit en de transparantie van de gedeputeerden te controleren, zegt het IPO.  

STER reclame