NOS Nieuws

Rijk neemt maatregelen om stikstof te beperken

De uitstoot van stikstof wordt vanaf vandaag harder aangepakt. Daarvoor wordt de Programmatische Aanpak Stikstof (PAS) van kracht. Deze geldt voor alle bedrijven, maar vooral veehouders zullen maatregelen moeten nemen.

Al jaren is er in beschermde Natura 2000-gebieden een overschot aan stikstof (ammoniak en stikstofoxiden) in de lucht. Dat is slecht voor veel natuur.

Daarbij kwam dat met het opheffen van het Europese melkquotum de deur weer openstond voor forse uitbreidingen van de stallen. Gevreesd werd dat dat weer extra zou bijdragen aan meer stikstof in de lucht.

Balans

Met de PAS probeert de overheid nu een balans te vinden tussen de economische belangen van bedrijven en het borgen van natuurkwaliteit.

Bedrijven worden verplicht om maatregelen te nemen om de uitstoot van stikstof zoveel mogelijk te beperken, bijvoorbeeld door middel van aangepast voer voor koeien.

Daarnaast wil het Rijk met provincies en natuurorganisaties beschadigde natuur herstellen, onder meer door het weghalen van de stikstofrijke bovenste grondlaag.

Extra streng

Bedrijven in Noord-Brabant krijgen te maken met extra strenge regels tegen stikstofuitstoot. Bovenop de landelijke PAS-maatregelen heeft de provincie bepaald dat bedrijven bij natuurgebieden in Zuidoost- en Midden-Brabant alleen nog mogen uitbreiden als ze geen extra stikstof uitstoten.

Volgens de provincie worden bedrijven die willen groeien door deze aanvullende maatregel gedwongen om innovatieve manieren te zoeken om de extra uitstoot op te vangen.

Deel artikel:

Advertentie via Ster.nl