ANP

Ook de externe adviseur van het kabinet vindt dat er geen juridische bezwaren zijn om de missie tegen IS uit te breiden tot Syrië. Ook daar zouden luchtacties mogen worden uitgevoerd, maar het kabinet zal dat voorlopig niet doen.

Vorige week kondigde het kabinet aan dat het de missie tegen IS met een jaar wil verlengen en dat het overweegt voortaan niet alleen boven Irak, maar ook boven Syrië IS-doelen te bombarderen. Volgens ambtenaren was er ook een volkenrechtelijk mandaat voor acties in Syrië. 

Het kabinet wilde daarover eerst nog advies van de 'volkenrechtelijk adviseur'. Die stelt nu dat er geen volkenrechtelijke belemmering is voor luchtsteun boven Syrië, om Irak te beschermen. Volgens de adviseur hoeft de Syrische regering niet noodzakelijkerwijs in te stemmen met de aanvallen om het te kunnen rechtvaardigen.

Geen belemmering

Toch beperkt het kabinet de missie voorlopig tot Irak. Volgens minister Koenders van Buitenlandse Zaken ontbreekt een breed gedragen politieke strategie voor het oplossen van het conflict in Syrië. 

De aanwezigheid van het volkenrechtelijk mandaat alleen is volgens het kabinet onvoldoende om te besluiten tot Nederlandse militaire inzet boven Syrië. "Het is een noodzakelijke voorwaarde voor geweldgebruik tegen IS in Syrië, maar zeker niet de enige voorwaarde", zegt minister Koenders. 

Vice-premier Asscher zegt vanavond in het radioprogramma Met Het Oog Op Morgen dat er eerst nog allerlei politieke en militaire vragen moeten worden beantwoord. Hij benadrukt dat er nog geen andere Europese landen in Syrië opereren. 

"Bovendien moet je je afvragen of je met steun in Syrië het bewind van president Assad niet helpt en je moet ook de risico's afwegen die de Nederlandse militairen lopen", zegt de vice-premier. Als het kabinet de missie toch uitbreidt tot Syrië, legt het een nieuw besluit voor aan de Tweede Kamer. 

Kamerdebat

Minister Koenders zei vanochtend voor de ministerraad ook al dat bij het besluit behalve het volkenrechtelijk mandaat ook andere aspecten een rol spelen. De Tweede Kamer praat volgende week over de IS-missie. 

STER reclame