Asscher: CO2-uitspraak verstrekkend

Het kabinet vindt de rechterlijke uitspraak over de uitstoot van broeikasgas "buitengewoon verstrekkend", maar de ministers besluiten pas in augustus of ze in hoger beroep gaan. 

De Haagse rechtbank bepaalde woensdag dat Nederland de uitstoot van CO2 verder moet beperken dan het kabinet wil. Volgens de rechtbank moet de staat in 2020 de uitstoot met zeker 25 procent hebben verminderd ten opzichte van 1990. Met de huidige inspanningen zou de reductie maar 17 procent zijn.

Vragen

Vice-premier Asscher noemde het een "boeiende uitspraak". Hij zei dat het kabinet zowel rechtsstatelijke als inhoudelijke vragen heeft. Het vraagt zich af of de rechters niet te veel op de stoel van de politiek gaan zitten en het wil weten wat de uitspraak precies betekent voor het beleid. 

Het kabinet wil de komende tijd gebruiken om al die aspecten te onderzoeken. Asscher zei al wel dat hij hetzelfde doel nastreeft als Urgenda, de organisatie die de rechtszaak tegen de staat heeft aangespannen. 

Voorafgaand aan de ministerraad zei minister Kamp vanochtend dat hij al alles uit de kast moet halen om de huidige CO2- doelstellingen te halen.  

STER reclame