Cellen in koepelgevangenis Breda
NOS Nieuws

VVD: geen levenslang, dan celstraf van 40 jaar

Als de trend wordt dat rechters geen levenslang meer opleggen, moet de maximale tijdelijke celstraf worden verhoogd naar veertig jaar. VVD-Kamerlid Van Oosten schrijft in een opiniestuk in dagblad Trouw dat voorkomen moet worden dat moordenaars na twintig jaar weer vrijkomen.

De VVD'er vindt dat levenslang ook echt levenslang moet blijven. Maar hij vreest dat rechters steeds vaker zullen kiezen voor een maximale celstraf van dertig jaar. Hij wijst erop dat het Europese Hof voor de Rechten van de Mens in 2013 oordeelde dat het inhumaan is om mensen op te sluiten zonder perspectief op vrijlating.

Nietsontziende personen

Als er inderdaad veel minder levenslang wordt gegeven, zal de VVD voorstellen dat de strafmaat omhoog moet. "Zeker omdat met ons systeem van vervroegde invrijheidsstelling een misdadiger al na circa twintig jaar buiten de gevangenispoort staat", zegt Van Oosten in een toelichting. Hij vindt dat de samenleving moet worden beschermd tegen "nietsontziende personen".

De maximale straf voor doodslag moet wat hem betreft dan ook omhoog, van 15 naar 30 jaar.

Eerder dit jaar pleitte Kamerlid Recourt van de PvdA er juist voor om levenslang gestraften weer perspectief te bieden. Hij wil na 25 jaar een toetsingsmoment. Er moet dan worden gekeken of zij gratie kunnen krijgen.

Deel artikel:

Advertentie via Ster.nl