NOS Nieuws

Kamer: geen bindend studieadvies na eerste jaar

Een meerderheid van de Tweede Kamer wil geen bindend studieadvies voor tweede- en derdejaarsstudenten. Een experiment in Leiden mag worden afgemaakt, maar PvdA-Kamerlid Mohandis vindt dat het daarbij moet blijven. Hij krijgt de steun van in elk geval D66, CDA en SP.

Voor eerstejaars in het hoger onderwijs bestaat er al een bindend studieadvies. Dat betekent dat studenten die te weinig studiepunten halen, worden weggestuurd.

In Leiden loopt nu een experiment met ouderejaars. Een deel van de Kamer zou dat liefst meteen stopzetten, omdat de basisbeurs voor studenten vanaf 1 september wordt vervangen door het leenstelsel. Daarin moeten nieuwe studenten al het geld voor hun opleiding lenen. De Kamerleden willen niet dat ze dan na twee of drie jaar weg worden gestuurd omdat ze te weinig studiepunten hebben.

Experiment afmaken

Mohandis zei in een debat met minister Bussemaker dat studenten na hun eerste studiejaar meer ruimte moeten krijgen om zich breder te ontwikkelen, bijvoorbeeld door bestuurswerk te doen. Hij wil nu al duidelijk maken dat de proef in Leiden geen landelijk vervolg krijgt.

Bussemaker liet weten dat ze het experiment in Leiden graag wil afmaken, omdat dat duidelijk kan maken wat de gevolgen van het bindend studieadvies zijn voor de kwaliteit van het onderwijs. Het wordt in 2018 geëvalueerd.

Ze zei dat ze er nu al op elk moment mee kan stoppen, als ze hoort dat het ernstige gevolgen zou hebben voor studenten of voor de toegankelijkheid van het onderwijs. "Maar ik heb geen signaal dat dat het geval is." Studenten die zich in Leiden aanmelden, weten volgens haar waar ze aan beginnen.

Deel artikel:

Advertentie via Ster.nl