NOS Nieuws

VVD oneens met uitspraak CO2-uitstoot

De VVD is het oneens met de uitspraak van de rechtbank in Den Haag over het terugbrengen van de uitstoot van broeikasgassen. Volgens Kamerlid Dijkstra is Nederland "al heel goed bezig om de reductie van broeikasgassen voor elkaar te krijgen. Zo streven wij naar ten minste 40 procent reductie in 2030. "

"Het is echter van belang om een balans te houden tussen welvaart en werkgelegenheid en een reductie van uitstoot. Beiden moeten samengaan, anders is het Nederland armer, de wereld warmer!" zegt de VVD'er. Hij vindt dat we ons beter kunnen richten op innovatie dan op het verkwisten van belastinggeld in de rechtszaal.

De rechter in Den Haag zei vandaag dat de Nederlandse Staat de uitstoot van broeikasgassen in 2020 met minstens een kwart moet hebben verminderd ten opzichte van 1990. De zaak was aangespannen door klimaatorganisatie Urgenda.

Leefwereld

Andere politieke partijen reageren positief. Kamerlid Jan Vos van PvdA zegt bijvoorbeeld: "Als we de volgende generaties willen behoeden voor de desastreuze gevolgen van klimaatverandering, dan moeten we niet alleen op lange maar ook op korte termijn meer doen. Dat betekent minder CO2 en het is bovendien goed voor onze economie, en zeker voor de leefwereld van onze kinderen."

D66-Kamerlid Van Veldhoven spreekt van een historische rechtszaak. Ze zegt dat de ambities met de CO2-uitstoot meerdere keren zijn verlaagd van 18 procent duurzame energie in 2020 in het PvdA-verkiezingsprogramma, naar 16 procent in het regeerakkoord met de VVD en naar 14 procent in het energieakkoord. "En vervolgens blijkt dat deze verlaagde doelen niet eens gehaald worden. Zo blijven we afhankelijk van onbetrouwbare regimes als Rusland en Saoedi-Arabië voor onze fossiele brandstoffen."

Vol aan de bak

Eric Smaling van de SP noemt de uitspraak uniek. "Lef loont!", zegt hij. "Duurzaam leven is vanaf vandaag definitief geen modegril meer, maar de maat der dingen."

Volgens Kamerlid Dik-Faber van de ChristenUnie is de uitspraak een overwinning voor het klimaat. "Er moet veel meer werk worden gemaakt van het terugdringen van de uitstoot van broeikasgassen. Ook door de overheid. De afspraken in het Energieakkoord gaan daarvoor niet ver genoeg; energiebesparing komt daarin bijvoorbeeld maar mondjesmaat aan bod. De ChristenUnie pleit voortdurend voor een dikke plus bovenop het Energieakkoord. De uitspraak van de rechter onderstreept nu dat dat nodig is."

Kamerlid Van Tongeren van GroenLinks vindt het schandelijk dat de rechterlijke macht er aan te pas moest komen om de Staat op haar zorgplicht te wijzen. "Het kabinet moet nu vol aan de bak", vindt zij.

Het ministerie van Infrastructuur en Milieu zegt net als Urgenda te staan voor het aanpakken van klimaatverandering. "We werken aan het uitvoeren van afspraken die hierover binnen Europa zijn gemaakt. Klimaatverandering aanpakken lukt het beste door zoveel mogelijk landen mee te krijgen. De oorzaken en gevolgen beperken zich namelijk niet tot Nederland. Kortom, we delen hetzelfde doel als Urgenda. Alleen over de manier waarop we dit bereiken, verschillen we van mening."

Het ministerie gaat bestuderen wat de uitspraak voor de Nederlandse Staat betekent.

Deel artikel:

Advertentie via Ster.nl